Menu principal

Menu principal

Taqburt n Tefriqt n Urugbi n 2020: Taɣlamt tazzayrit tebṭel tiddit-nnes ɣer Kampala

Yeffeɣ-d ass n : Laṛebɛa, 20 Mayu 2020 12:46   Ɣran-t : 59 n tikkal
Taqburt n Tefriqt n Urugbi n 2020: Taɣlamt tazzayrit tebṭel tiddit-nnes ɣer Kampala

LEZZAYER TAMANEƔT – Tsemmet teɣlamt tazzayrit n urugbi n 15 tiddit-nnes ɣer Kampala akken ad turar mgal temtilt-nnes tugandit deg ukatar n wass amezwaru n Teqbuct n Tefriqt n Yiɣlanen n 2020 ay yettwawexxren ɣer uzemz niḍen ɣef lǧal n tkaɣreft n unfafad bu uqacuc.

Taɣlamt tazzayrit attan deg tegrawt C ɣer yidis n Uganda d Sinigal, yernu tella tessewjad iman-nnes ad turar mgal Uganda deg Kampala ass n 6 Yunyu, uqbel ma tqubel Sinigal ass n 20 Yunyu deg usarir n Rrwiba (tawilayt n Lezzayer) deg ukatar n wass wis sin n teqbuct-a.

« Mazal nettṛaju iɣtasen n Tfidiṛalit Tafriqit n Urugbi deg wayen yerzan izemzen imaynuten n temliliyin, d acu kan, ulac din ccek dakken yessefk ad nwexxer tiddit-nneɣ ɣer Kampala akken ad nurar mgal Uganda, uqbel ma nqubel Sinigal deg wayyur n Yunyu », ɣef wakken ay d-yenna Sofian Ben Hassen, aselway n Tfidiṛalit Tazzayrit n Urugbi.

Yerna-d dakken: « Nessumer-d i tnarit taslekmant n Tfidiṛalit Tafriqit n Urugbi akken ad tessuddes ass amezwaru deg tgara n useggas-a, deg Wamber neɣ deg Dujemeṛ, ma d ass wis sin, deg Fuṛaṛ n 2021, ma d takkayt tagarant deg wayyur n 2021. Ttwaliɣ dakken yessefk ad neṛju amhaz n tegnit tadawsant deg Lezzayer d Tefriqt akken ad aɣ-d-iban wamek ».

Deg wayen yerzan Taqbuct Tamɣarbit n Urugbi n 15 Tsednan, yenna-d uselway n Tfidiṛalit Tazzayrit n Urugbi dakken tagarant mgal teɣlamt tatunsit ad d-tili deg Dujembeṛ deg Susa, d acu kan, « yessefk ad d-yili waya deffir ma yeqqel-d usleɣmu d temliliyin ».

 

Last modified on Ljemɛa, 22 Mayu 2020 14:26
Taqburt n Tefriqt n Urugbi n 2020: Taɣlamt tazzayrit tebṭel tiddit-nnes ɣer Kampala
  Yeffeɣ-d ass n : Laṛebɛa, 20 Mayu 2020 12:46     Taggayt : ADDAL     Ɣran-t : 59 n tikkal   Bḍu