LEZZAYER TAMANEƔT – Azal n yigumma akked yizegzawen deg wulzuz n ujemmal n Kalitus (Lezzayer) ad yerked deg wayyur n Remḍan acku mmuknen yifarisen, i d-yenna ass n larebɛa unemhal amatu n Tuddsa n usefrek n uksum akked yiselman n Lezzayer, Rédha Attab.
TAƔERDAYT – 6 n yiflawen imaynuten ay yebdan amahil deg twilayt n Tɣerdayt i lmend n ussedger n waman n tissit ladɣa deg tallit-a aydeg la d-yettqerrib wayyur n Remḍan d unebdu, ɣef wakken ay aɣ-d-xebbren yimasayen n tmehla n teɣbula n waman n twilayt-a.
TIZI UZZU – Tessuddes Tnegga Taɣelnawt n Ussemres (ANEM), ass n lexmis, taẓrigt tis snat n tnemsal n ussemres n « Job Dating » deg uxxam n yidles n Mouloud-Mammeri deg Tizi Uzzu.
LEZZAYER TAMANEƔT - Mmuten sa (7) n yimdanen akked 18 nniḍen d imejraḥ deg 9 n yisehwa n ubrid i d-yeḍran deg 48 n yisragen-a ineggura, deg wakk akal n tmurt, i d-nnan ass n ssebt yimeẓla n Umesten aɣarim deg yiwen n ulɣu.
WEHṚAN – Sxeṣren yimeẓla n temsetla taɣelnawt, ass n usidyas (ssebt) deg twilayt n Lbeyyeḍ, arram n ussetti n 42 n tsawiyin tisenzikanin, ɣef wakken ay d-tenna, ass n lḥedd, tfekka-a n tɣellist.
LDZAYER TAMANEƔT - Yenna-d uneɣlaf n tnezduɣt, Abdelwahid Temmar, ass n ssebt deg Ldzayer Tamaneɣt, deg tfugla n ufraq n 2.012 n tnezduɣin n wahil n AADL 1, dakken 27.000 n tnezduɣin ara yettwaferqen deg 3 n wayyuren ay d-yetteddun deg 19 n twilayin.
LEZZAYER TAMANAƔT- Tizenzelt n wazal n 3,6 deg usellum n Richter yeḍṛa-d ass n ljemɛa ɣef 7h 54 di twilayt n Boumerdes id-iwekked wammas unadi (CRAAG) deg yiwen n wulɣu.
TIZI UZZU – S ujemmal, 2.272 n yixxamen ara yettwaqqnen ɣer uẓeḍḍa n wurrig agaman deg wayyur-a n Yebrir deg twilayt n Tizi Uzzu, ɣef wakken ay d-yenna, ass n letniyen, yiwen n ulɣu n tmehla tadigant n Teṛmist n Ussedger n Tetrist d Wurrig n Tlemmast (SDC).
BECCAṚ - Ubẓen yiferdisen n tferqet tamnaḍant n yimenɣi mgal tehyufin 5 n yimsettiyen n tehyufin yernu ḍḍfen 1,8 d aqenṭar n lkif deg ugafa n Beccaṛ, ɣef wakken ay d-tenna tebniqt n teɣwalt n tɣellist n twilayt ass n ttlata.
TIPAZA – Yessuter useqqamu n wuwkil n tnefrut n Tipaza taẓirin n gar 3 d 5 n yiseggasen n tkurmut mgal yimetthumen n temsalt n « yiɣrem n Talin » deg usaraḍ n temsalt-a ay ikemmlen armi d talemmast n yiḍ n wussan n lḥedd d letniyen, seg leɛḍil ad d-iban uzraf aneggaru ass n lḥedd ay d-yetteddun.