Menu principal

Menu principal

Ad ldin yiɣsuren inaznanen imeqqranen deg tnezzayt n yal usimwas

Yeffeɣ-d ass n : Ljemɛa, 23 Tubeṛ 2020 00:03   Ɣran-t : 0 n tikkal
Ad ldin yiɣsuren inaznanen imeqqranen deg tnezzayt n yal usimwas

LEZZAYER  TAMANEƔT - Iɣsuren inaznanen imeqqranen yellan deg wakal akk n tmurt, ad uɣalen ad tteldin tiwwura-nsen deg yal tanezzayt wass n usimwas (lǧemɛa) seg 23 tuber d afella, i d-tenna deg yiwen n ulɣu teṛmist Lezzayer Tanazent.

Lezzayer Tanazent, "aɣbel-is amezwaru d amsaɣ, ladɣa wid ur nezmir ara, akked tɛessast n useddu n yimeẓla", terna i ubleɣ n yisragen n umahil i yiɣsuren-is inaznanen imeqqranen ideg ṭṭuqten yimdanen i la yettruḥun ɣer-s (Amun 2, amun 1, amun afeɣnami) s usmahel-nsen tanezzayt n wass n usimwas (lǧemɛa) seg usrag wis 8h00 ar 12h00, i d-yesseddi uɣsur anagdud.

Ad ldin yiɣsuren-a seg wass n 23 tuber 2020 d afella deg wakk akal n tmurt, tigawt-a ters deg ukatar n tsetratijit n teṛmist ilan iswi "n uselhu n tɣara n umeẓlu, ladɣa deg twaliwin ideg ttruḥun aṭas yimdanen, akka ad zemren yiɣermanen ad gen timzal-nsen n tiẓraf akked tinaznanin deg wass n usgunfu", i yerna yenna-d uɣbalu-nni.

Ad ldin yiɣsuren inaznanen imeqqranen deg tnezzayt n yal usimwas
  Yeffeɣ-d ass n : Ljemɛa, 23 Tubeṛ 2020 00:03     Taggayt : TADAWSA-TUSSNA-TASNASTWILT     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu