Menu principal

Menu principal

Anfafad Bu Tesmert : 551 n liḥalat timaynutin, 427 n wid yejin akked tmettant n 13 n yimuḍinen

Yeffeɣ-d ass n : Laṛebɛa, 05 Ɣuct 2020 21:44   Ɣran-t : 36 n tikkal
Anfafad Bu Tesmert : 551 n liḥalat timaynutin, 427 n wid yejin akked tmettant n 13 n yimuḍinen

LEZZAYER  TAMANEƔT – Semmus n yimiḍiyen smumraw d yiwen (551) n liḥalat timaynutin i yeṭṭef unfafad Bu Tesmert, 427 n wid yejjin akked tmettan n 13 n yimuḍinen i yettwaskelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n ukras (larebɛa) deg Lezzayer tamaneɣt umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n Unfafad Bu Tesmert, Umsuji Djamel Fourar.

Aɣrud n liḥalat yettwatebten yewweḍ ar 32055, ideg llan 551 n liḥalat timaynutin, akka yewweḍ ar 1,3 n liḥalat i 100.000 n yimezdaɣen deg 24 n yisragen-a ineggura, win n tmettanin ar 1261 n liḥalat, ma d amḍan n yimuḍinen yejin yezger ar 22802, i d-yesseddi Umsuji Fourar, deg temlilit tayalast akked tɣamsa yerzan amḥaz n waṭan.

Rnu-d, deg 33 n yigezda skelsen, deg 24 n yisragen-a ineggura, ddaw n mraw (10) n liḥalat, ma deg 15 iḍen skelsen ugar n 10 n liḥalat deg yal yiwen deg-sen.

Seg yidis-iḍen, 55 n yimuḍinen ha-ten-in ddaw n tmacinin n usnuffes, i yena yenna-d umsuji Fourar.

Anfafad Bu Tesmert : 551 n liḥalat timaynutin, 427 n wid yejin akked tmettant n 13 n yimuḍinen
  Yeffeɣ-d ass n : Laṛebɛa, 05 Ɣuct 2020 21:44     Taggayt : TADAWSA-TUSSNA-TASNASTWILT     Ɣran-t : 36 n tikkal   Bḍu