Menu principal

Menu principal

Anfafad Bu Tesmert : 532 n liḥalat timaynutin, 474 n wid yejin akked tmettant n 9 n yimuḍinen

Yeffeɣ-d ass n : Ttlata, 04 Ɣuct 2020 21:14   Ɣran-t : 18 n tikkal
Anfafad Bu Tesmert : 532 n liḥalat timaynutin, 474 n wid yejin akked tmettant n 9 n yimuḍinen

LEZZAYER  TAMANEƔT – Semmus n yimiḍiyen kramraw d sin (532) n liḥalat yettwatebten yeṭṭef Unfafad Bu Tesmert (Covid-19), 474 n wid ijin akked tmettant n 9 yimuḍinen i yettwaskelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n usinas (ttlata) deg Lezzayer tamaneɣt umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan Unfafad Bu Tesmert, umsuji Djamel Fourar.

 

Anfafad Bu Tesmert : 532 n liḥalat timaynutin, 474 n wid yejin akked tmettant n 9 n yimuḍinen
  Yeffeɣ-d ass n : Ttlata, 04 Ɣuct 2020 21:14     Taggayt : TADAWSA-TUSSNA-TASNASTWILT     Ɣran-t : 18 n tikkal   Bḍu