Print this page

Anfafad Bu Tesmert : 593 n liḥalat timaynutin, 395 n wid yejin akked tmettant n 9 n yimuḍinen

Yeffeɣ-d ass n : Lḥedd, 26 Yulyu 2020 20:10   Ɣran-t : 4 n tikkal
  • Bḍu
Anfafad Bu Tesmert : 593 n liḥalat timaynutin, 395 n wid yejin akked tmettant n 9 n yimuḍinen

LEZZAYER  TAMANEƔT – Semmus n yimiḍiyen tamraw d kraḍ (593) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef Unfafad Bu Tesmert (Covid-19), 395 n wid yejin akked tmettant n 9 n yimuḍinen i yettwaskelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n usamas (lḥedd) deg Lezzayer tamaneɣt umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n Unfafad Bu Tesmert (Covid-19), Amsuji Djamel Fourar.

Aɣrud n liḥalat yettwatebten yewweḍ ar 27357, ideg llan 593 n liḥalat timaynutin, akka yewweḍ ar 1,3 n liḥalat i 100.000 n yimezdaɣen deg 24 n yisragen-a ineggura, ma d win n tmettanin ar 1155 n yimuḍinen, ma d amḍan n yimuḍinen yejin yezger ar 18471, i d-yesseddi Umsiji Fourar, deg temlilit tayalast akked tɣamsa yerzan amhaz n waṭan n Unfafad Bu Tesmert (Covid-19).

Rnu-as, skelsen deg 27 n yigezda ddaw n 10 n liḥalat deg 24 n yisragen-a ineggura, ma deg 21 iḍen skelsen ugar n 10 n liḥalat.

Seg yidis-iḍen, 64 n yimuḍinen i yellan ddaw n tmacinin n usnuffes, i d-yenna daɣen Umsuji Fourar.

Anfafad Bu Tesmert : 593 n liḥalat timaynutin, 395 n wid yejin akked tmettant n 9 n yimuḍinen
  Yeffeɣ-d ass n : Lḥedd, 26 Yulyu 2020 20:10     Taggayt : TADAWSA-TUSSNA-TASNASTWILT     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu