Menu principal

Menu principal

Anabaḍ yeqbel aseɣnew n yiwen n ugman i usduqqes n Wuggug Azegzaw

Yeffeɣ-d ass n : Lexmis, 02 Yulyu 2020 09:01   Ɣran-t : 0 n tikkal
Anabaḍ yeqbel aseɣnew n yiwen n ugman i usduqqes n Wuggug Azegzaw

LEZZAYER TAMANEƔT – Anabaḍ, ay yemlalen ass n ukras ddaw tselwit n uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerrad, yesɛedda asenfar n tanaḍt taslekmant i useɣnew n yiwen n ugman n usemyuddes i usduqqes n Wuggug Azegzaw d umennuɣ mgal uneẓref.

Asenfar-a n usaḍuf iqeddem-it-id uneɣlaf n tkerrazt yernu yella-d deg ukatar n usduqqes d yiriri n wazal i Wuggug Azegzaw s usduqqes n umetwi imezgi ara d-yelhun s usewjed, asekmem d uḍfar imezgi n temhelt-a, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n yimeẓla n uneɣlaf amenzu.

Agman-a n usemyuddes ad yili d ammas i uheyyi, aseḍru d uktazel n wahil aɣelnaw n tigawt i umennuɣ mgal uneẓref, asenqes n usemdu n takwet d usduqqes n Wuggug Azegzaw.

Aya yella-d daɣ deg ukatar n tsertit n tukksa n uɣḍas gar yigzumen akken ad yili umyalel gar-asen i lmend n usefrek n tsertiyin tinagdudin.

Ɣef leḥsab n uneɣlaf, amennuɣ mgal uneẓref d amennuɣ daɣ mgal tiggullelt s umesten n teɣbula tigamanin, asezgi n twennaḍt i unfal n unezwi, asnegmu awmazir yennummden d usmal n tdamsa taneẓgit i lfayda n unegmu adigan unzig yellan d azadur n tɣellist tameččant.

 

Last modified on Lexmis, 02 Yulyu 2020 09:03
Anabaḍ yeqbel aseɣnew n yiwen n ugman i usduqqes n Wuggug Azegzaw
  Yeffeɣ-d ass n : Lexmis, 02 Yulyu 2020 09:01     Taggayt : TADAWSA-TUSSNA-TASNASTWILT     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu