Menu principal

Menu principal

Covid-19 : 298 n liḥalat timaynutin, 303 n wid yejjin akked tmettant n 8 n yimuḍinen deg Lezzayer deg 24 n yisragen-a ineggura

Yeffeɣ-d ass n : Letniyen, 29 Yunyu 2020 20:36   Ɣran-t : 0 n tikkal
Covid-19 : 298 n liḥalat timaynutin, 303 n wid yejjin akked tmettant n 8 n yimuḍinen deg Lezzayer deg 24 n yisragen-a ineggura

Lezzayer  tamaneɣt – Sin n yimiḍiyen tẓamraw d tam (298) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef waṭan n Unfafad Bu Tesmert Covid-19, kraḍ n yimiḍiyen d kraḍ (303) n wid yejjin akked tmettant n tam (8) n yimuḍinen i skelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer

, i d-yenna ass n uynas (letniyen) deg Lezzayer tamaneɣt, umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n Unfafad Bu Tesmert Covid-19, amsujji Djamel Fourar.

Covid-19 : 298 n liḥalat timaynutin, 303 n wid yejjin akked tmettant n 8 n yimuḍinen deg Lezzayer deg 24 n yisragen-a ineggura
  Yeffeɣ-d ass n : Letniyen, 29 Yunyu 2020 20:36     Taggayt : TADAWSA-TUSSNA-TASNASTWILT     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu