Menu principal

Menu principal

Tessaǧew Tubiret tinectiwin timezwura n zzit n uzemmur ɣer Yurub

Yeffeɣ-d ass n : Ttlata, 06 Tubeṛ 2020 21:00   Ɣran-t : 5 n tikkal
Tessaǧew Tubiret tinectiwin timezwura n zzit n uzemmur ɣer Yurub

TUBIRET – Yiwet n teṛmist n tkerrazt n Yimceddalen (agemmuḍ n Tubiret) yessiǧew ɣer Yurub tinectiwin timezwura n zzit n uzemmur n useggas-a n 2020, seg zrin mennaw n wayyuren n ukman i yes-s d-yegla waṭan n Unfafad Bu Tesmert Covid-19, i d-yenna i Tnegga n Yisalan n Lezzayer uselway n tiddukla n tkerrazt n tzemmurt n ugezdu n Tubiret, Arezki Toudert.

"I useggas-a, taṛmist Ithri Olive yellan deg temnaḍt n Yimceddalen, tessiǧew yiwet n tnecta n wazal n 20 000 n yilitren n zzit n uzemmur deg snat n temzal n usiǧew i gan seg usagen n Ǧiǧel deg wayyur n yulyu akked ctember-a aneggaru", i d-yessegzi Mass Toudert.

Ɣef wakken i d-nnan yifutas i d-yefka umasay-nni, tanecta-a tamezzyant n zzit n uzemmur nessiǧew-itt ɣer tmura n Fransa, n Biljik akked Legliz. "Snat temzal-a d timezwura n useggas n 2020 seg zrin mennaw n wayyuren n ukman i yes-s i aɣ-d-yegla waṭan n Unfafad Bu Tesmert Covid-19", i d-yessegzi.

Aɣella-nni n teṛmist n tkerrazt la yettheyyi ad yessiǧew ugar deg yimalas i d-iteddun. "Tmnaḍt n Yimceddalen tessekles aseggas-a yiwen n usbak deg ufares akked uzenzi n zzit n uzemmur. Asiǧew-a yezmer ad yallel i unekcum n wulzuzen-iḍen uffiɣen deg temzal i d-iteddun", i d-yenna Mass Toudert.

Deg tsemhuyt n tukksa n uzemmur 2019-2020, afares n zzit n uzemmur tekka nnig n 9 n yimelyan n yilitren deg ugezdu n Tubiret. "Azwel-a tuder s wassaɣ ar useggas yezrin. Adar-a yekka-d, ladɣa, seg waṭanen akked d liḥala n tasnignawant n dir", i d-yesseddi umasay-nni.

Tessaǧew Tubiret tinectiwin timezwura n zzit n uzemmur ɣer Yurub
  Yeffeɣ-d ass n : Ttlata, 06 Tubeṛ 2020 21:00     Taggayt : TIMNAḌIN     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu