PARIS – Aneɣlaf n Yiweẓla iwerdaniyen, Abdelkader Messahel, yettekki, ass n lexmis deg Paris, i Usarag aɣlifan ɣef umennuɣ mgal asiẓref n tremɣa, i d-yesgerwen 80 n yineɣlafen n 72 n Yiwanaken, 500 n yimazzayen akked snat n tmerwin n tuddsiwin tigraɣlanin.
LEZZAYER TAMANEƔT – Aneɣlaf n Umahil, n usmahel akked tɣellist tanmettit, Mourad Zemali, yenna-d ass n ttlata deg tiɣremt n Lezzayer dakken timezgiyin n tmagit akked yidles aɣelnaw seg tɣawsiwin timezwura iceɣben Awanak.
LEZZAYER TAMANEƔT – Aneɣlaf n Umahil, n usmahel akked tɣellist tanmettit, Mourad Zemali, yenna-d ass n ttlata deg tiɣremt n Lezzayer dakken timezgiyin n tmagit akked yidles aɣelnaw seg tɣawsiwin timezwura iceɣben Awanak.
LEZZAYER TAMANEƔT – Teṭṭef yiwet n tsensirt n Tredsa taɣelwat taɣerfant, deg yiwet n tigawt n unadi, ass n letniyen deg Waregla, yiwen ubeckiḍ n unṭag akked yiwet n taffa n teldunin, i d-yenna ass n ttlata uɣlif n Temḥaddit taɣelnawt deg yiwen n ulɣu.
LEZZAYER TAMANEƔT – Aneɣlaf n Umahil, n Usemres akked Tɣellist tanmettit, Mourad Zemali, yessenked-d ass n ttlata sdat yinesɣuma n Ugraw aɣerfan aɣelnaw (APN), asenfar yessentan umuɣ n tmeɣriwin ideg yuɣal ‘’Yennayer’’ (aseggas amaynu amaziɣ), i la d-iɣellin yal 12 yennayer n useggas ameɣradan, d tameɣra taɣelnawt akked daɣen d ass yettwaxelṣen ur yettwaxdam.
LEZZAYER TAMANEƔT6 – Aneɣlaf n Yimeẓla iwerdaniyen, Abdelkader Messahel, yermes ass n letniyen deg Lezzayer, anmazul n uneɣlaf agriki n Yiweẓla iwerdaniyen, Georges Katrougkalos, i d-iga tirzi ɣer Lezzayer deg ukatar n umciwer asertan azziri-agriki.
LEZZAYER TAMANAƔT- Yiwet n tnegga taɣelnawt ifuras n ddwawi (ANPP) ara yilin d afud uweẓlu anagdud deg wayen yerzan asekles, aqbal d usefqed n yifuras n ddwawi tettwaxelq-d almend usenfar uṣaḍuf n tdawsa, ɣef yella weskasi deg Useqqamu aɣerfan aɣelnaw n (APN).
LEZZAYER TAMANEƔT – Tessedrem yiwet n tsensirt n Tredsa taɣelnawt taɣerfant, ass n ssebt deg Tbatent, yiwet n tnaffart n yiremmaɣen ideg ufan yiwet n lbumba yettwamahlen s ufus akked ddeqs n teldunin, i d-yenna ass n lḥedd yiwen n ulɣu n uɣlif n Temḥaddit taɣelmnawt.
LEZZAYER TAMANEƔT – Ajiniral n Tredsa, Ahmed Gaid Salah, Anmazul n uneɣlaf n Temḥaddit taɣelnawt, Aɣella n Yifesyanen n Tredsa taɣelnawt taɣerfant, ad ikemmel ass 22 akked 23 yebrir, tirzi-s n umahil akked uswaḍ ɣer Temnaḍt taserdasant tis 2, i d-yenna ass n ssebt uɣlif n Temḥaddit taɣelnawt deg yiwen n ulɣu.
LEZZAYER TAMANEƔT – Yiwet n tsensirt n Tredsa Taɣelnawt Taɣerfant tufa, ass n lǧemɛa deg usun n Tarat deg twilayt n Yilizi, yiwet n tnaffart n yimrigen akked yiwet n taffa n teldunin, i d-yenna yiwen n ulɣu n uɣlif n Temḥaddit taɣelnawt