Sonatrach: aẓẓunẓu n uselda n wurrig ara yeqqnen igran n wurrig n wenẓul-utrim ɣer Ḥasi Ṛṛmel

Yeffeɣ-d ass n : Lḥedd, 11 Fuṛaṛ 2018 12:51   Ɣran-t : 227 n tikkal
Sonatrach: aẓẓunẓu n uselda n wurrig ara yeqqnen igran n wurrig n wenẓul-utrim ɣer Ḥasi Ṛṛmel

ḤASI ṚṚMEL – Yeẓẓunẓa uselway-anemhal amatu n Sonateach, Abdelmoumen Ould Kaddour, ass n lexmis, aselda n wurrig GR5 ara yessawaḍen urrig n Reggan ɣer teɣsert n tussda n GR5 s teɣzef n 700 n yikilumitren.

 Aselda-a d tiṛmisin tiɣelnawin ay t-yebnan s lekmal-nnes yernu teɣzef-nnes 765 n yikilumitren gar Reggan d Ḥasi Ṛṛmel. Iɛedda uselda-a ɣef Krecba yernu d netta ara yernun tazmert n ufares n teɣsert n GR5 ɣer wazal n 60 n yimelyaṛen n yimitren igasasen (m3) deg useggas s ussiweḍ n wurrig seg wenẓul-utrim n tmurt ɣer Ḥasi Ṛṛmel. Imukan ayseg ara d-yettwagem wurrig-a d agafa n Reggan, Timimun d Twat, yernu ad bdun yegran-a afares n wurrig deg wussan ay d-yetteddun.  

 

I wesmekti, taɣsert n tussda n GR5 n Ḥasi Ṛṛmel tettwaẓẓunẓa deg Yulyu yezrin yernu d nettat ara yernun adad n wurrig ɣer 70 n yibaṛen akken ad yettwazen ɣer ugafa n tmurt.

 

 

Lebni n uselda n GR5 yettwawekkel i teṛmisin tiɣelnawin s tin n wemsefham, yernu ti d Cosider n Tsenfarin, Taṛmist Taɣelnawt n Tsenfarin (ENAC), Taṛmist Taɣelnawt n Tesmedna Taɣarimt d Lebni (GCB) d Teṛmist Taɣelnawt n Yimahilen Iputṛulanen Imeqranen (ENGTP).

Sonatrach: aẓẓunẓu n uselda n wurrig ara yeqqnen igran n wurrig n wenẓul-utrim ɣer Ḥasi Ṛṛmel
  Yeffeɣ-d ass n : Lḥedd, 11 Fuṛaṛ 2018 12:51     Taggayt : TADAMSA     Ɣran-t : 227 n tikkal   Bḍu