Menu principal

Menu principal

Yidir: D amecwaṛ ɣezzifen i lfayda n tgemmi tanẓawant

Yeffeɣ-d ass n : Letniyen, 04 Mayu 2020 12:25   Ɣran-t : 289 n tikkal
Yidir: D amecwaṛ ɣezzifen i lfayda n tgemmi tanẓawant

ZZAYER TAMANEƔT – Azamul n ccna azzayri s tenfalit taqbaylit, Yidir, yewweḍ leɛfu n Yuc deg yiḍ n usiḍyas d usamas deg yiwen n usegnaf deg Paris, ɣer 71 n yiseggasen, deffir ma yewwi-d amecwaṛ ɣezzifen i lfayda n tgemmi tanẓawant tazzayrit.

Ilul unaẓur-a deg 1949 deg Tizi Uzzu s yisem n Hamid Cheriet, yernu iga ibarazen deg waṭas n tzeɣwin tigraɣlanin. Deg walbum-nnes aneggaru, « Ici et ailleurs » (Da d wanda niḍen) ay d-yeffɣen deg 2017, yecna d kra n yicennayen ifṛansiyen ummilen am Charles Aznavour, Fracis Cabrel d Bernard Lavilliers.

Acennay-a yettwassnen s tezlit tummit n « A baba Inuba » ay d-yettwassuqqlen ɣer 20 n tutlayin tiwerdaniyin, yeqqel-d ɣer unrar n ccna deg 2018 asmi ay iga abaraz deg Tqubbet n Usuddis Ulampi n Mohamed-Boudiaf i lmend n Yennayer, iɣef n useggas amaziɣ yettwasfugulen ass n 12 Yennayer. Ass-nni, Yidir yeqqel-d ɣer unrar aẓuran azzayri deffir ma iɣab seg-s 40 n yiseggasen.

Yidir yesɛa azal n 10 n walbumen. D tizlit n « A baba Inuba » ay t-yerran d ummil deg yiseggasen n 1970, yernu d win ay d-iɛeddan deg wazal n 77 n tmura s 20 n tutlayin yemgerraden.  

Ula ma anaẓur-a ur yelli ara yessawal-d aṭas deg yimidyaten, yella iḥemmel ad yecrek tizlatin d yicennayen niḍen am « Zwi-tt, rwi-tt » umi yules Khaled s uzwel n « El harba win », « Azwaw » ay yecna d Ccab Mami d « Lefhama » neɣ « Tiɣri n Ugdud », d tizlit tameɣnast d-yessawalen ɣef usirem n unaẓur-a. Yidir yecna daɣ ɣer yidis n Amaziɣ Kateb d Rezli Ouali yellan d itri d-yetteflanin deg ccna aqbayli.

Deffir ugar n 50 n yiseggasen deg umecwaṛ aẓuran, yewwi-d Yidir tizzelt d tanesbaɣurt i lfayda n tgemmi tadelsant tazzayrit, d tin aydeg ay d-yerra tameddurt i tutlayt-nnes tayemmat yernu yextem-itt s walbum-nnes aneggaru, « Ici et Ailleurs » (Da d Wanda niḍen) ay d-yecna ɣer yidis n yismawen d imeqranen n uẓawan afṛansi. 

 

Last modified on Letniyen, 18 Mayu 2020 13:52
Yidir: D amecwaṛ ɣezzifen i lfayda n tgemmi tanẓawant
  Yeffeɣ-d ass n : Letniyen, 04 Mayu 2020 12:25     Taggayt : IDLES     Ɣran-t : 289 n tikkal   Bḍu