Menu principal

Menu principal

Acegger n tmenḍawt: Ugar n 24 n yimelyunen n yiferranen ara ideɣren ass n usamas

Yeffeɣ-d ass n : Ljemɛa, 30 Tubeṛ 2020 15:11   Ɣran-t : 0 n tikkal
Acegger n tmenḍawt: Ugar n 24 n yimelyunen n yiferranen ara ideɣren ass n usamas

LEZZAYER TAMANEƔT – Ugar n 24 n yimelyunen n yiferranen umi d-tettwager teɣri akken ad deɣren ass n usamas i lmend n ucegger n tmenḍawt deg tegnit aydeg mazal tettkemmil tzerreɛ tkaɣreft n unfafad bu uqacuc n Covid-19.

I lmend n waya, yernu ɣef lǧal n tezɣent tadawszant, iheyya-d Udabu Aɣelnaw Amazrug n Tefranin aneggaf adawsan d uzzig i tsefrant akken ad ḥezzben mgal uzraɛ n tkaɣreft-a.

Ɣef umedya, ala 3 n yimdanen ay izemren ad adfen ɣef tikkelt ɣer tnarit n udɣar, yernu heyyan-d ametwi n usizer.

Tiwwura n tnariyin n udɣar ad reẓment seg tis 8:00 n tnezzayt ɣer tis 7:00 n tmeddit yernu tasefrant-a ad teqiqm yiwen kan n wass s uzrak n umagrad 32 n usaḍuf agmanan yeqqnen ɣer unagraw afranan. D acu kan, azemz n ubeddu n tefrant yezmer ad t-id-szewren s 72 n yisragen deg wasunen uggigen d 120 n yisragen deg tmura aydeg yedder umɣiwan azzayri deg uzɣar, yernu ad d-yili waya i usifses n udraw n yiɣermanen-a deg tsefrant.

Am deg tefrant taselwayant n 12 Dujembeṛ 2019, ala Adabu Aɣelnaw Amzarug n Tefranin ay yesɛan tazmert ad yessuddes yernu ad yessefrek tasefrant n usenwi n tenḍawt.

 

Last modified on Ljemɛa, 30 Tubeṛ 2020 17:05
Acegger n tmenḍawt: Ugar n 24 n yimelyunen n yiferranen ara ideɣren ass n usamas
  Yeffeɣ-d ass n : Ljemɛa, 30 Tubeṛ 2020 15:11     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu