Menu principal

Menu principal

Yesselwi Uselway Tebboune yiwet n tɣimit n umahil deg tesɣimt n uɣlif n Temḥaddit taɣelnawt

Yeffeɣ-d ass n : Ttlata, 28 Yennayer 2020 12:23   Ɣran-t : 5 n tikkal
Yesselwi Uselway Tebboune yiwet n tɣimit n umahil deg tesɣimt n uɣlif n Temḥaddit taɣelnawt

LEZZAYER  TAMANEƔT – Aselway n Tegduda, Abdelmadjid Tebboune, Aɣella anafella n Yiɣallen n Tredsa, aneɣlaf n Temḥaddit taɣelnawt ad yeg, ass n uynas (tletniyen), yiwet n tirzi ɣer tesɣimt n uɣlif n Temḥaddit aɣelnaw ideg ara yesselwi yiwet n tɣimit n umahil.

 

Yesselwi Uselway Tebboune yiwet n tɣimit n umahil deg tesɣimt n uɣlif n Temḥaddit taɣelnawt
  Yeffeɣ-d ass n : Ttlata, 28 Yennayer 2020 12:23     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu