Menu principal

Menu principal

Arraz aɣelnaw n tɣemsa: Yettunefk warraz i wid ay t-irebḥen

Yeffeɣ-d ass n : Ljemɛa, 23 Tubeṛ 2020 16:00   Ɣran-t : 0 n tikkal
Arraz aɣelnaw n tɣemsa: Yettunefk warraz i wid ay t-irebḥen

LEZZAYER TAMANEƔT – Yettunefk, ass n ukwas deg Lezzayer Tamaneɣt, warraz n uselway n tegduda n uneɣmas amsadur i wid ay t-id-irebḥen, yernu tella-d teẓrigt n warraz-a, aseggas-a, s usentel n « Umḍin d tanezgart i tmeṣkiwt n Lezzayer tamaynut ».

Tafugla n tukci n warraz tella-d deg Wammas Agraɣlan n Yisaragen s uḥdaṛ n uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, aselway n Useqqamu Amenḍawan, Kamel Fenniche, mennaw n yimaslaḍen n unabaḍ d yimasayen unnigen d yineɣmasen.

Deg taggayt n tɣemsa yuran, 3 n yismawen ay d-yefrurin yernu wi d Leila Zerguit n uyalas n « El Djoumhouria » umi yettunefk warraz amezwaru i urupurṭaj n « Asemḍen: D adɣaɣ n terselt i Lezzayer n uzekka ». Arraz wis sin i Fahima Benakrouf n uyalas n « Saout El Ahrar », mad wis kraḍ i Hadj Tahar Ali n uyalas n « El Hayat El Arabia ».

Deg wayen yerzan taggayt n yimidyaten n ṛṛadyu, sin n yineɣmasen n Ṛṛadyu Tamezwarut ay d-yewwin arraz amenzu, yernu wi d Abdenacer Kasser Laaouar ɣef « Anfafad bu uqacuc iḥettem-d amgugu yernu yerẓem abrid i teɣwalt tumḍint » d Ahmed Amine Harane i « Asemḍen n tedbelt d tukksa n tbiruqraṭit ». Arraz wis sin d wis kraḍ ttunefken i Rahima Ait Hamiche n Ṛṛadyu n Tizi Uzzu d Salah Eddine Benghedka n Ṛṛadyu n Sḍif.

Deg wayen yerzan imidyaten n tlẓri, tasmilt n yimgillan teɣtest ur tettakf ara arrazen amezwaru d wis kraḍ, ma d arraz wis sin yettunefk i tneɣmast n tliẓri tazzayrit Amel Merir ɣef wahil-nnes n « Idles deg tallit n unfafad bu uqacuc ».

 

Last modified on Ljemɛa, 23 Tubeṛ 2020 18:02
Arraz aɣelnaw n tɣemsa: Yettunefk warraz i wid ay t-irebḥen
  Yeffeɣ-d ass n : Ljemɛa, 23 Tubeṛ 2020 16:00     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu