Menu principal

Menu principal

Aɣella aqbur n unabaḍ Belaid Abdesselam yemḍel deg usemḍel n Lɛalya

Yeffeɣ-d ass n : Letniyen, 29 Yunyu 2020 11:36   Ɣran-t : 0 n tikkal
Aɣella aqbur n unabaḍ Belaid Abdesselam yemḍel deg usemḍel n Lɛalya

LEZZAYER TAMANEƔT – Yemḍel umjahed d uɣella aqbur n unabaḍ, Belaid Abdesselam, ass n usamas deg usemḍel n Lɛalya, deg Lezzayer Tamaneɣt. Ameṛḥum yewweḍ leɛfu n Yuc ass n usiḍyas ɣer 92 n yiseggasen.

Tamḍelt-nnes tella-d s uḥdaṛ n uselway n Ugraw Aɣerfan Aɣelnaw, Slimane Chenine, aneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, asemtar n tselwit n tegduda, Abdelhafid Allahoum, aneɣlaf n yimjahden,Tayeb Zitouni, d uwali n Lezzayer, Youcef Chorfa.

Mass Djerad yenna-d, mi tfuk temḍelt-a, dakken ameṛḥum yella d « amjahed ay yettekkan deg uslelli n tmurt, d udem azamulan, d baba-s n temguri tazzayrit ay yettekkan deg yiriri n tbuɣar tiẓwaranin i tmurt. Yella daɣ d argaz n uwanak ay d-yessalɣen igiman n yikataren i lmend n tmeṣkiwt n uwanak atrar ».

Aselway n tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune, yuzen, ass n usiḍyas, izen n uɛezzi i twacult n umeṛḥum, d tin aydeg ay d-yeckeṛ amecwaṛ-nnes aɣezfan deg timmeɣnest deg umussu aɣelnaw, deg Umgaru n Uslelli Aɣelnaw d umahil-nnes i lmend n Lezzayer tamzarugt.

Belaid Abdesselam ilul deg 1928 deg Ɛin Lekbira yernu yella d yiwen seg yimeɣnasen imezwura n umussu aɣelnaw. Yella d yiwen seg yimesbedden n Tiddukla n Yimezrawen Inselmen n Tefriqt n Ugafa deg Fṛansa (1951-1953) yernu d amaslaḍ imsebded n Tiddukla n Yimassanen Inselmen Izzayriyen deg 1953.

Ameṛḥum yuli ɣer udrar deg 1955 yernu yettekka, ɣer yidis n yiwet n tegrawt n yimezrawen, deg useɣnew n Tiddukla Tamatut n Yimezrawen Inselmen Izzayriyen, dɣa yettekka, s waya, deg teɣri i usunded n yimezrawen n 19 Mayu 1956.

Yettekka, sakkin, deg unzaṛ n tegrawla deg uzadur-nnes n utaram anda ay as-ttwawekklent mennaw n tuɣdaḍin.

Deg 1958, ttunefkent-as mennaw n tuɣdaḍin deg unabaḍ uɛḍil, yernu yeṭṭef insaten n umalal n uneɣlaf n yiweẓla inmettiyen d yidelsanen deg unabaḍ-a, sakkin, deg 1961, yeqqel d anemyalel deg udiwan n Unabaḍ Uɛḍil n Tegduda Tazzayrit, am wakken ay yeqqel d imkellef s yiweẓla idamsanen akken kan ay d-yella usebded n yimenɣi.  

Mi tewwi tmurt azarug, yeqqim umeṛḥum yettmahal i lmend n uɣlan yernu yeṭṭef insaten d unnigen n uwanak gar-asen aɣella n tmagla tazzayrit n yimtawayen izzayriyen-ifṛansiyen ɣef tmerɣa, anemhal amatu n Sonatrach (1964-1965), aneɣlaf n temguri d teẓwert (1965-1977), aneɣlaf n temguriwin tifessasin d uɣella n unabaḍ (1992-1993).
Yura-d daɣ umeṛḥum mennaw n yimagraden isertanen, idamsanen d yimezruyanen.

 

Last modified on Ttlata, 30 Yunyu 2020 11:05
Aɣella aqbur n unabaḍ Belaid Abdesselam yemḍel deg usemḍel n Lɛalya
  Yeffeɣ-d ass n : Letniyen, 29 Yunyu 2020 11:36     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu