Menu principal

Menu principal

Tamettant n Chedli Klibi : Aselway Tebboune yuzen yiwen n yizen n uɛezzi

Yeffeɣ-d ass n : Ljemɛa, 15 Mayu 2020 19:00   Ɣran-t : 110 n tikkal
Tamettant n Chedli Klibi : Aselway Tebboune yuzen yiwen n yizen n uɛezzi

LEZZAYER  TAMANEƔT – Aselway n Tegduda, Abdelmadjid Tebboune, yuzen yiwen n yizen n uɛezzi i umtil-is atunsi, Kaïs Saïed, seg yemmut Umaray amatu aqbur n Temɣunt taɛrabt, Chedli Klibi, ideg yerra tajmilt i umerḥum almend n tidgiwin-is i lfayda n tmentilin timnaḍanin akked teɛrabin akked useǧhed n tigawt taɛrabt tucrikt, i d-yenna ass n ukwas (lexmis) yiwen n ulɣu n Tselwit n Tegduda.

"Seg yemmut Umaray amatu aqbur n Temɣunt taɛrabt, Aselway n Tegduda, Mass Abdelmadjid Tebboune yuzen yiwen n yizen n uɛezzi i umtil-is atunsi, Kaïs Saïed, ideg yerra tajmilt i umerḥum ɣef tidgiwin-is timasnagin, i lfayda n tmentilin timnaḍanin akked teɛrabin akked useǧhed n tigawt taɛrabt tucrikt, ad neẓẓal i Yuc ad as-yessuref ad yazen ṣṣber i twacult-is", i neɣra deg ulɣu.

Tamettant n Chedli Klibi : Aselway Tebboune yuzen yiwen n yizen n uɛezzi
  Yeffeɣ-d ass n : Ljemɛa, 15 Mayu 2020 19:00     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 110 n tikkal   Bḍu