Menu principal

Menu principal

Ad yesselwi Uselway Tebboune ass n usamas yiwet n temlilit tafeɣnamit n Usqamu n yineɣlafen

Yeffeɣ-d ass n : Ssebt, 09 Mayu 2020 14:56   Ɣran-t : 80 n tikkal
Ad yesselwi Uselway Tebboune ass n usamas yiwet n temlilit tafeɣnamit n Usqamu n yineɣlafen

LEZZAYER  TAMANEƔT – Aselway n Tegduda, Aɣella unnig n Yiɣallen n tredsiwin, aneɣlaf n Temḥaddit taɣelnawt, Abdelmadjid Tebbboune ad yesselwi ass n usamas yiwet n temlilit tafeɣnamit n Usqamu n yineɣlafen, i d-yenna ass n usamas (lḥedd) yiwen n ulɣu n Tselwit n Tegduda.

"Ad yeg timlilit Usqamu n Yineɣlafen ass n usamas (lḥedd) 10 mayu 2020 yiwet n temlilit tafeɣnamit ddaw n tselwit n Mass Abdelmadjid Tebboune, Aselway n Tegduda, Aɣella unnig n Yiɣallen n tredsiwin, aneɣlaf n Temḥaddit taɣelnawt", i d-yesseddi ulɣu.

Ad d-tili temlilit-a ɣef uḍfar n tezrewt akked usmemmi n usenfar amernay n tiẓraf (LFC) n useggas n 2020, akked wakaten yettwaddmen i wallus n usuddes n taggara n useggas aɣurbiz akked usdawan ideg nella.

 

Last modified on Lḥedd, 10 Mayu 2020 09:34
Ad yesselwi Uselway Tebboune ass n usamas yiwet n temlilit tafeɣnamit n Usqamu n yineɣlafen
  Yeffeɣ-d ass n : Ssebt, 09 Mayu 2020 14:56     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 80 n tikkal   Bḍu