Ubẓen sin n yimsettiyen deg Unẓul n tmurt rnan ṭṭfen 66 kg n lkif deg Utaram (aɣlif n Temḥaddit)

Yeffeɣ-d ass n : Lḥedd, 11 Fuṛaṛ 2018 15:12   Ɣran-t : 120 n tikkal
Ubẓen sin n yimsettiyen deg Unẓul n tmurt rnan ṭṭfen 66 kg n lkif deg Utaram (aɣlif n Temḥaddit)

Tubeẓ, yiwet tsensirt n Tredsa taɣelnawt taɣerfant, sin (2) n yimsettiyen deg Lberǧ Baǧi Lmexttar, ma deg Wehran akked Tlemsan ṭṭfen 66 n yikilugramen n lkif, i d-yenna ass n lḥedd uɣlif n Temḥaddit taɣelnawt deg yiwen n ulɣu.

‘’Deg ukatar n umennuɣ mgal n usetti akked tinnɣi tuddist, yiwet tsensirt n Tredsa taɣelnawt taɣerfant tubeẓ, deg Lberǧ Baǧi Lmexttar (Tamnaḍt taserdasant tis 6), sin (2) n yimsettiyen ma i umi kksen yiwen n ukamyun, krad (3) n tkerrusin, (7.400) n yilitren n yiserɣan akked (3,6) n yiṭunen n tgella’’, i d-yesseddi uɣbalu-nni.

Tisensirin nniḍen s tallelt n yiferdisen n Temsetla taɣelnawt ‘’ubẓen, deg Wehran, akked Tlemsan (Tamnaḍt taserdasant tis 2), mraw d yiwen (11) n yimsettiyen i umi kksen (66,03) n yikilugramen n lkif akked (500) n tɛeqqacin n leɛqel’’.

 

 

Ubẓen sin n yimsettiyen deg Unẓul n tmurt rnan ṭṭfen 66 kg n lkif deg Utaram (aɣlif n Temḥaddit)
  Yeffeɣ-d ass n : Lḥedd, 11 Fuṛaṛ 2018 15:12     Taggayt : LEZZAYER     Ɣran-t : 120 n tikkal   Bḍu