Menu principal

Menu principal

Timlilit OPEP-war OPEP : Dmana n tegnit iwatan i wesduqes n ulzuz

Laṛebɛa 08 Yebrir 2020 - 21:39
Lezzayer TamanƔt- Timlilit n tmura yeznuzun apitrul (OPEP) akken tmura n war OPEP, ar ad yilin ass n lexmis s usarag n tezrawit yessefk ad tedmen tagnot iwatan I wesduqqes n ulzuz n upitrul, id yenna ass n larbɛa deg Lezzayer…
Taggayt : TADAMSA

Agdal adeɣyan n usenzi usrid n uwren i yiɣermanen

Laṛebɛa 08 Yebrir 2020 - 13:00
LEZZAYER TAMANEƔT – Yeɣtes uɣlif n tnezzut ad yegdel i tyunin n uselket ad ssenzent awren i yiɣermanen, yernu yella-d waya s usnas n wakaten n uḥezzeb ayyes d-yumeṛ uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad i lmend n ulesses n uzraɛ n unfafad bu uqacuc, ɣef wakken ay d-yenna, ass n usinas, uɣlif-a.

Anfafad bu uqacuc mazal yettkemmil yetteg ixeṣṣaren ula ma azgen seg umaḍal yettḍafar asekmen

Laṛebɛa 08 Yebrir 2020 - 13:02
LEZZAYER TAMANEƔT – Anfafad bu uqacuc amaynu mazal yettkemmil izerreɛ yernu yessexlaɛ deg umaḍal deffir ma yewweḍ umḍan n yimuḍinen-nnes ɣer 1,3 d amelyun n yimdanen, am wakken ay yegla s 75.000 n tmeddurin, deg wakud aydeg azgen seg yimezdaɣen n…

Waregla / Anfafad Covid-19 : Mennaw n wahilen s umeccaq i warrac yellan deg teswiɛt n ukman

Laṛebɛa 08 Yebrir 2020 - 05:33
WAREGLA – Ssuddsen-d deg ugezdu n Waregla mennaw n wahilen s umeccaq n usegmi, n yidles akked useɣnew i lfayda n yimeẓyanen yellan deg ukman adawsan mgal n usenṭeḍ i wiyaḍ n unfafad Buqacuc Covid-19, i aɣ-d-nnan ass usinas (ttlata) yimsuddsen.

Anfafad Covid-19 : 1 000 yikuliyen n unadi s tɣawla ara d-yeg "sya d afella" Wammas n tesnuder tasnatwilant

Laṛebɛa 08 Yebrir 2020 - 05:11
QSENṬINA – Ammas n unadi deg tesnudert tasnatwilant n Qsenṭina la iteddu ad yeg "sya d afella" azal n 1 000 yikuliyen n unadi s tɣawla ɣef unfafad, s usenned ɣef tesnatwilt "CRISPR", d yiwen n ufecku n ubeddel deg uginum, i d-yenna ass n usinas…