Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- تراجان إماساين ن تخامين وادال ذڨ جميع ؤشال أغلناو ن تمورت نغ أغتاس ؤعاوذ ورزام، وبينند أسوجذ نسن باش أذ سرسن أبروتوكول أذاوسان ن وحراز غف إنادالن ذي لحالث ماناك ذاي كملن إرموذن نسن يلان حبسن سي كثر ن كراض ن وايورن غف تيارا ن وغتاس ن لحجر أذاوسان سي سبث ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش، أمك ئيذ وكذن ييماساين أيا.

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- يناد ؤدكتور محمد بقاط بركاني، أمسلاض ن تسميلت تاغلناوت ؤقارع ذ وضفار ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، أسا تلاثا بلي توكسي ن تسمهويث أنادالت ن تاكورت ؤضار إيميرا ذي لزاير ذ اغتاس يلهان.

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- لان ييضبيرن أسياوان غف لجالت ؤسكمل ورموذ ن تاكورت ؤضار ذڨ مشوار نس أنڨارو ن ؤسوجذ، ذفير ما اثازنن غر وغليف ن ييلميزين (لغروز) ذ وادال باش أذ صادقن فلاس، واي غف لحساب ن ماتا ئيد هفسر اسا لاربعا تيذوكلا أزايريت ن تاكورت ؤضار

نشر في أدّال

وهران- حنن إيا يشهلن تاكروت ؤقشوال ذي وهران غر واكوذ يحلان ماني لانت تغلامين ن تيذوكلا زاثس لمولودية إديڨانين غر ييسڨاسن ن ثمانينات، ذفر ما تسن وتزر أدالت أيا توكسي تامقرانت سڨ واس ماني إكسين سن ن ييقوسيسن أيا ئيد نسمكثا، أما اتكمل تاكورت تاشينيت أوهرانيت غر ؤهڨي.

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- ثامليليث يلان تجمل انغلاف ن لغروزذ وادال ماس سيد علي خالدي ذ ؤسلواي ن تسميلت أ ؤلمبيث أزايريت س نيابث محمد مريجة، إيضلي لخميس ذ لمناسبث وكذند ذيس تيخسي ؤشريكت غف لجالت ن ؤماهيل ذ ؤسيلي ن تامعاونا جاراسن.

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- خثمنث مراو (10) ن تلغوغيين سڨ وحريش شرفي ذ قبل شرفي غف وسوير ن تمغونين إولائيين ن تشير ضار، إمسيزويرن ن تسمهويث 2019-2020 س ؤتوج ن والغوغ، واي غف لحساب ن ماتا ئيد تنا أسا سبث تيذوكلا أزايريت ن تشر ضار.

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- ساوان أسا تلاثا ذي لزاير تامانغت أسرسي ن سنت ن تسميلين يتواكلفن س ؤعاوذ ؤسدر ن وادال أغوربيز أكط وادال ن تسداويث، غفي يسوي ن ؤروزي غف لمواهب إلمزيين زمرن تأذ سثررارن اغلامت أغلناوت سيا غر ييمال.

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- إوافق ؤناري أفيديرالي ن تيذوكلا أزايريت ن تشيرضارت (الفاف) ذي ثمليليث نس، ثاميدث ن لخميس، س وبريذ ن تقنيث ن لفيديو، باش أذ كملن لمنافساث ن لكاس ن لزاير (2019-2020)، إي لفايدة ن ييمقرانن زاث ن ورفاذ ن لحجر أذاوسان ذ ؤسكر ن لمنافاساث.

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- ذڨ ييوث ن تزراويت أيد يسرس ؤنغلاف ن تيلومزا ذ وادال، سيدي علي خالدي، أس ن وكواس ذڨ ؤسبتر نص ؤنصيب ن فيس بوك، يساولد غف تمسالت ن ؤسلغمو ن يينادالن إي ييسيهارن إڨراغلانن ذڨ تاليت أيا ن ؤسكمن.

نشر في أدّال

لزاير تامانغت- ذڨ واوال ن ؤسلغماي أغلناو، جمال بلماضي، إي وغرف أزايري س وسمل ؤنصيب ن تفيديراليت تازايريت ن تشيرضارت، ينشذد اغرف أكن أذ يدم أك أكاتان يسفكن ذڨ واين يرزان تاواغيت ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد- 19) أي يڨلان، أرمي ذ أساماس، س ووڨار ن 6000 ن تمدورين ذڨ ؤماضال.

نشر في أدّال
Banniere interieur Article