Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسرسي ن سنت ن تسميلين يتواكلفن س ؤسدر ن وادال ذڨ الماس أغوربيز ذ تسداويث

  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 13 أيار 2020 18:18     تاڨايت : أدّال     غران-ت 106 ن تيكّال
أسرسي ن سنت ن تسميلين يتواكلفن س ؤسدر ن وادال ذڨ الماس أغوربيز ذ تسداويث

لزاير تامانغت- ساوان أسا تلاثا ذي لزاير تامانغت أسرسي ن سنت ن تسميلين يتواكلفن س ؤعاوذ ؤسدر ن وادال أغوربيز أكط وادال ن تسداويث، غفي يسوي ن ؤروزي غف لمواهب إلمزيين زمرن تأذ سثررارن اغلامت أغلناوت سيا غر ييمال.

يناد ؤنغلاف ن لغروز (إلمزين) ذ وادال سيد علي خالدي ملني يسرس و يسبد سنت ن تسميلين يتواكلفن س ؤكارام أيا بلي " ألماس أغوربيز ذ ؤلماس ن تسداويث، ذ نيهني ذ تانوث ن تيذت ن لمواهب إمزيانين إزمرن أذ طهلنت تيغلامين إغلناوين ذڨ مڨراذ ن تخصاصاث".

يرني يسضفرد ماس خالدي س لمناسبث ن ؤسبدي ذ ؤسرسي ن سنت ن تمسيلين أيا، س تماسيت ن ؤنغلاف ن ؤسڨمي أغلناو ماس محمد واجعوط ذ ؤنغلاف ن والموذ ؤنيڨ شمس الدين شيتور : " س تموغلي أيا ئيلا أنوش تازوار إي وسدر ذ وازان ذ ؤسكفل ن وادالذڨ سسلماسن أغوبيز أكذ تسداويث، غفي يسوي ن ؤرافق ن ييغالن ن ييمال غر وسوير أنيجي".

أسرسي ن سنت ن تسميلين يتواكلفن س ؤسدر ن وادال ذڨ الماس أغوربيز ذ تسداويث
  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 13 أيار 2020 18:18     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 106 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article