Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثالغوغا نوماضال نوفوفينام فيت فوداو: لزاير ثوساد ذ ثيس كراضث س 23 ن ثزالغيوين

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 12:33     تاڨايت : أدّال     غران-ت 411 ن تيكّال
ثالغوغا نوماضال نوفوفينام فيت فوداو: لزاير ثوساد ذ ثيس كراضث س 23 ن ثزالغيوين

فنوم پينه – ثاغلامت ثازايريث نوفوفينام فيت فوداو ثفوك اتكي ينس ذڨ ثالغوغا نوماضال ن وادال اكي, ايد يلان ذڨ فنوم پينه (كامبوديا) ذڨ ومكان ويس 3 س 23 ن ثزالغيوين.

إيزايريين فلاليند اكن إيڨرز يرنو فوكن ذڨ ومكان ويس كراض, ذفير كامبوديا (ثامورث ثيمسودسث) اي يطفن امكان ويس سين سوجمال ن 19 ن ثزالغيوين (ڨاراسنت 9 وورغ ذ 10 ن وژرف). ذ فيتنام اي ذ تامزوارو ثس 17 ن ثزالغيوين ن وورغ.

« ثاغلامت ثازايريث ثساوض غار ييسويين اي ثسفرا أوقبل ما ثتكا », غاف واكن ايد ينا محمد جواج, اسلواي ن ثفيديڕاليت تازايريث ن وادال اكي, ذڨ أوسبثر ينس ن فايسبوك, ام واكن ايد يرنا ذاكن اسوير ن ثياكا اكي يلاد إيفاز إيمي اي تكانت ثمورا ام كامبوديا ذ فيتنام اي يتكان س 30 ن يينادالن, ذغا ذ ايا اي ثنت يجان اذ د فلالينت.

مراو تژا (19) ن يينادالن إيزايريين اي يتكان, ڨاراسن 4 ن ثقشيشين, داو ثمهلا ن ييسلغماين كمال لوناس, بوعلام كرياتي ذ عثمان جلودي.

آخر تعديل على الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 16:58
ثالغوغا نوماضال نوفوفينام فيت فوداو: لزاير ثوساد ذ ثيس كراضث س 23 ن ثزالغيوين
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 12:33     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 411 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article