Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاقبوشث ثاعڕابث – مولودية ن لزاير مڨال القوة الجوية

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 12:06     تاڨايت : أدّال     غران-ت 413 ن تيكّال
ثاقبوشث ثاعڕابث – مولودية ن لزاير مڨال القوة الجوية

لژاير ثمناغث – مولودية ن لزاير ذ نتاث اي ذ ثاڨنساسث ثازايريث ثانڨاروث ايذ مازال ثتكا ذڨ ثقبوشث ثاعڕابث ن ييقوسيسن ن ثشيرضارث يرنو يسفك اذ ثورار مڨال ثغلامت ثاعيراقيث ن القوة الجوية ذڨ أوسارير ن مصطفى-تشاكر ن البليدة (اس نوويناس غاف ثيس 8:00 ن ثمديث) اكن اذ تعدي غاف ثيس كوژث ن ثڨارانت.

المولودية ثساوض اذ ثفاك ثيمليليث ينس ن ثيس ثامت ن ثڨارانت س وارون غار وارون ذڨ ربيل اس ن 8 وامبر يزرين, ذ اشو كان, يسفك اذ ثربح ثيكلت اكي اكن اذ تكمل اتكي ينس ذڨ ثقبوشث اكي.

ذڨ ثمغونت 1, إيلمزيين بلوزداد ثوڨار مولودية ن لزاير س 4 ن ثنقيضين ذڨ أوستف. امغار ن ييقوسيسن ن لزاير اثان, أوسان اكي ذڨ ثزغنت غاف لجال ن ييون نومينكاف ڨار أوسلواي ن وسقامو ن ثذبلت, عاشور بتروني, ذ ونمهال اماثو ادالان فؤاد سخري, غاف ييمال ن وسلغماي افڕانسي برنارد كاسوني.

ذڨ واكوذ ايدڨ بتروني يلا يبغا اذ يقيم أوسلغماي اكي ارما ذ تاڨارا ن ثاكايث ن ثوادا, ساخري يوڨي ايا يرنو يستاخر كاسوني اكن اذ د ير ذڨ وادڨ ينس, يرنو سڨ لعضيل, انمهال اثويلان ادالان محمد ميخازني.

آخر تعديل على الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 17:12
ثاقبوشث ثاعڕابث – مولودية ن لزاير مڨال القوة الجوية
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 12:06     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 413 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article