Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اسناسغل / ثوزيا ن لزاير 2018 : ‘’اقلع امقران سڨ ثمنغاسث, سموكنن اك إيلاقن"

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 20 مغرس 2018 16:53     تاڨايت : أدّال     غران-ت 365 ن تيكّال
اسناسغل / ثوزيا ن لزاير 2018 : ‘’اقلع امقران سڨ ثمنغاسث, سموكنن اك إيلاقن"

 

لژاير ثمناغث - سڨروند اك اين إي يسفكن اذ ييلي اكن اذ تدو ثژريڨث ثيس 21 ن توزيا ن لزاير نوسناسغل (تاك-2018), ارا د ييلين سڨ واس ن 27 غر 29 يبرير إيديتدون, ارا يقلعن سڨ ثويلايت ن تمنغاسث ما ذ تيوضين غار ثيزي وزو, إيدينا اس ن تلاثا أوسلواي ن تفيديراليث ثازايريث نوسناسغل(فاك), مبروك قربوعة.

 

‘’ثافيديراليث ثازايريث ن سناسغل لا ثتماهال س واك ثازمرث ينس اكن اذ تهيي اك الالن إي يسفكن اذيلين اكن اذ تدو ثژريڨث ثيس 21, ارا ديقلعن سڨ ثويلايت ن تمنغاسث ذڨ ييون نومن ناض إيمذلن, ما ذ تاڨارا ذ مي ارا داوضن غار ثويلايت ن تيزي ووزو’, إيد يسغرث ذڨ ليحالا إيڨرزن قربوعة ذڨ ييون نوساراڨ ن تغامسا إي ڨان ذڨ ومييڨر ن وغميس ن يال اس "شهاب".

 

سوفسار نوتكي ن وغليف ن تمضريث اك ذ وادالن ذڨ واين إي يرزان اسودس ن توزيا ن لزاير ن وسناسغل (طاش-2018), اسلواي ن ن تفيديراليث ثازايريث ن وسناسغل(فاك) ثفوڕس ثاڨنيت اكي اكن اذ تسمكثي اك أوشريكن ينس إيذامسانن إي يتكين ذڨ ونجاح ن تژريڨث اكي ثيس 21.

 

 

اسناسغل / ثوزيا ن لزاير 2018 : ‘’اقلع امقران سڨ ثمنغاسث, سموكنن اك إيلاقن"
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 20 مغرس 2018 16:53     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 365 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article