Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ولد علي : "لا نتماهال إي وسمال ن وادالن ن ييلمژيين ذڨ ونژول اكي مقران"

  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 20 مغرس 2018 14:29     تاڨايت : أدّال     غران-ت 351 ن تيكّال
ولد علي : "لا نتماهال إي وسمال ن وادالن ن ييلمژيين ذڨ ونژول اكي مقران"

ادرار– انغلاف ن تمضريث اك ذ وادالن, الهادي ولد علي يناد اس ن لحد ذڨ البرج باجي مختار (ادرار), اغليف ينس لا يتماهال إي وسمال ن وادالن ذڨ وذرار اك ذ واك ثيمناضين ن ونژول اكي مقرن, إيلمند ن تزمرث إي لان إيلمژيين ن تمناضين اكي.

يغراد إيناو ينس ن ولداي ن تژريڨث ثيس 2 ن تمغرا ن ولغم ذڨ ثغيوانت ن البرج باجي مختار (ادرار), ماس ولد علي يناد ذاكن اغليف ينس لا يتماهال إي وسمال ن وادالن ذڨ وذرار اك ذ واك ثيمناضين ن ونژول امقران, إيلمند ن تزمرث إي لان إيلمژيين ن مناضين اكي, يناد ذاكن اغليف ينس ‘’يموكن اكن اذ يالل, اذ يرافق إيلمژيين اكن أوسغنو ن تفيديراليث ثازايريث ن وادال ن ولغم, سڨ ارا ثقبل ثفيديراليث ثازايريث ن واييسن.

ذڨ واين يرزان ثيمصوكين ثيدالانين, إيشارد أونغلاف ذاكن ‘’ثرس ييوث ن تسميلت ذڨ ثذبلت ثالماسث ن وغليف ن تمضريث, ذڨس إيجنيورن اك ذ ييمازاڨن, تواكلفن اك ذ اذ سكيذن ثيلوڨنا ن وانارن ن يينورار غار وزمام نوسوثر’.

 

ولد علي : "لا نتماهال إي وسمال ن وادالن ن ييلمژيين ذڨ ونژول اكي مقران"
  يفّغ-د أس ن: تلاتا, 20 مغرس 2018 14:29     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 351 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article