Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثالغوغا ن تفريقث ن تشيرضارث (أموكن) : ثربح لزاير اقوسيس اسربي أوبيليك س 4 غر 2 نيسوان

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 09:39     تاڨايت : أدّال     غران-ت 422 ن تيكّال

بلڨراد – ثاغلامت ثازايريث ن تشيفوسث (إيرڨازن) ثربح مڨال ن ييسربيين نوقوسيس أوبيليك س 4 غر 2 ن ييسوان اس ن تلاثا ذڨ ثمليلي ثارونصيبث ذڨ أوكاثار نوموكن ينس إي ثالغوغا ن تفريقث ن ييغلانن, ارا ديضرون سڨ واس ن 17 غر 27 يناير 2018 ذڨ ثمورث ن ڨابون.

ذ الربح ويس سين ن ييمدوكال ن رياض شهبور, ذڨ ثانانت سڨ واس ن السبث ذڨ ثمناغث ثاسربيث, ذفير ربح ذ وين اس ن لثنيين مڨال ثغلامت ن پارتيزان بالڨراد س 38 غر 30.

إيمشيفوسن ناغ إيغلناون اذ قابلن ثاغلامت نيضن ثاديڨانت ساكين ثاعربا ثاساعوديث, ڨار واس ن لاربعا اك ذ واس ن لجمعة ذڨ بلڨراد.

 

ثالغوغا ن تفريقث ن تشيرضارث (أموكن) : ثربح لزاير اقوسيس اسربي أوبيليك س 4 غر 2 نيسوان
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 09:39     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 422 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article