Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثالغوغا ن تفريقث ن تشيرفوسث (اموكن) : ثرنا لزاير ثاغلامت ن پارتيزان ن بلڨراد ذڨ ثمليليث نوموكن س 38 غر 30

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 14:51     تاڨايت : أدّال     غران-ت 236 ن تيكّال

بلڨراد – ثاغلامت ن لزاير ن تشيرفوسث (إيرڨازن) ثرنا, اس ن لثنيين, اقوسيس اسربي پارتيزان ن بلڨراد سوڨموض ن 38 غر 30, ذڨ ييوث ن تمليليث ذڨ أوكاثار ن نوموكن ينس إي ثالغوغا ن تفريقث ن ييغلانن, ارا ديضرون ذڨ وايور ن يناير إيديتدون ذڨ ڨابون.

ذ الربح امزوارو ن ييمشيرفوسن ن سفيان هيواني, يلان ذڨ ثنانت سڨ السبث اكي يزرين ذڨ ثمناغث ن صربيا, اذ رنون اذ قابلن سين ن ييقوسيسن إيديڨانن نيضن ساكين ثاعربا ثاساعوديث, ڨار ثلاثا اك ذ الجمعة ذڨ بلڨراد.

إيزڨزاون, إيعطلن أكن اذ بدون اموكن نسن إيوسيهار امنژاوان إيلمند ن توڨثا ن ووڨورن, اذ روحن ساكين غر تمورث ن قطر, اندا ارا يورارن سڨ 6 غر 1 يناير كرا ن تمليلييين اك ذيقطريين, إيرانيين اك ذيعومانيين.

ثالغوغا ن تفريقث ن تشيرفوسث (اموكن) : ثرنا لزاير ثاغلامت ن پارتيزان ن بلڨراد ذڨ ثمليليث نوموكن س 38 غر 30
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 14:51     تاڨايت : أدّال     غران-ت : 236 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article