Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- خثمنث مراو (10) ن تلغوغيين سڨ وحريش شرفي ذ قبل شرفي غف وسوير ن تمغونين إولائيين ن تشير ضار، إمسيزويرن ن تسمهويث 2019-2020 س ؤتوج ن والغوغ، واي غف لحساب ن ماتا ئيد تنا أسا سبث تيذوكلا أزايريت ن تشر ضار.
لزاير تامانغت- ساوان أسا تلاثا ذي لزاير تامانغت أسرسي ن سنت ن تسميلين يتواكلفن س ؤعاوذ ؤسدر ن وادال أغوربيز أكط وادال ن تسداويث، غفي يسوي ن ؤروزي غف لمواهب إلمزيين زمرن تأذ سثررارن اغلامت أغلناوت سيا غر ييمال.
لزاير تامانغت- أذ تيلي تالغوغا تافريقت ن تاتليتيت ذي لزاير، يلان تعول أذ تيلي نيغ أتسودسن ذڨ وايور ن يونيو ئيد يوسين، ماني إتأجلن س سبث ن ؤنفافاد بوقاشوش، ذفير ن وايور ن وابذو ن تاتليتيت 2021 ذڨ طوكيو أيابانيث،واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا ؤسلواي ن تكونفيديراليت أفريقث، حمد كالكابا ممالبوم.
لزاير تامانغت- إوافق ؤناري أفيديرالي ن تيذوكلا أزايريت ن تشيرضارت (الفاف) ذي ثمليليث نس، ثاميدث ن لخميس، س وبريذ ن تقنيث ن لفيديو، باش أذ كملن لمنافساث ن لكاس ن لزاير (2019-2020)، إي لفايدة ن ييمقرانن زاث ن ورفاذ ن لحجر أذاوسان ذ ؤسكر ن لمنافاساث.
لزاير تامانغت- ذڨ ييوث ن تزراويت أيد يسرس ؤنغلاف ن تيلومزا ذ وادال، سيدي علي خالدي، أس ن وكواس ذڨ ؤسبتر نص ؤنصيب ن فيس بوك، يساولد غف تمسالت ن ؤسلغمو ن يينادالن إي ييسيهارن إڨراغلانن ذڨ تاليت أيا ن ؤسكمن.
لزاير تامانغت- ذڨ واوال ن ؤسلغماي أغلناو، جمال بلماضي، إي وغرف أزايري س وسمل ؤنصيب ن تفيديراليت تازايريت ن تشيرضارت، ينشذد اغرف أكن أذ يدم أك أكاتان يسفكن ذڨ واين يرزان تاواغيت ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد- 19) أي يڨلان، أرمي ذ أساماس، س ووڨار ن 6000 ن تمدورين ذڨ ؤماضال.
لزاير تامانغت- ؤر تسوض أرا تغلامت ن ؤسيرم ن سطيف أذ ترنو تيلومزا تادالانت ن لقبايل ذڨ تمليليت أي ييغةكن س 0 غر 0، ذڨ واكوذ أيذڨ أقوسيس أدالان ن قسنطينة يرنا تاذوكلي تادالانت ن تبكسرت س 3 غر 0. تيمليليين أ لانتد ذڨ ؤكاتار ن واس ويس 22 ن تلغوغا ن تمغونت ن تشيرضارت أيد يلان أس ن ؤساماس.
لزاير تامانغت- إقوسيسن ن لزاير، وهران، تيبازو ذ بجايت ويند أك إڨماض يمقارابن ذڨ واس ويس سين ن تلفوفل تاغلناوت تلڨيمت تاتايلانيدت (إلمزين/إمقرانن) أيد يتيلين ذڨ تزقا ن حرشة حسان ن لزاير تامانغت، يرنو يناد ؤنمهال أتويلان أغلناو، محمد شريف، داكن ؤلاش تاغلناوت أيد يفلالين.
لژاير ثمناغث – ثناد ثتريث ثاقبورث نوجيدو ازايري, سليمة سواكري, اس نوسيناس, ذاكن « ثومار » إيمي ايد ثربح اراز ن ثسميلت ثاڨراغلانت ثولامپيث ن 2020 ن « ثمطوث ذ وادال » إي ثفريقث, ام واكن اي ثنمقن اذ تكمل امنوغ ينس إي ثڨاذا ڨار ييقشيشن ذ ثقشيشين دڨ ثمسكرث ن وادال.
لزاير تامانغت- أسلواي ن تڨذوذا علد المجيد تبون، يولسد أس ن ؤساماس (لحد) إي لوصايات إي واكن اذ كفون لبني ّ ذڨ ؤمنضار يتواقبالان" ن ن ييناران ن تيزي وزو، براقي (لزاير) أكذ وين ن وهران.
Banniere interieur Article