Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوالالمبور-أذ تاذف تاغلامت أزايريت (إرڨازن) ن تاكورت ن ريشت أمسيزويرن توماس كاب-2020، ذي تاڨراوت تيس كراض غف يديس ن دنمارك امورث نيغ اواناك إمسودس ذ ألمانيا ذ لهند، واي غف تماهيلت وجباذ ن ييلال يلان تويير ذي تنزدوغت ن تيذوكلا أڨراغلانت ن تيرارث ذي كولالمبور.
لزاير تامانغت- يغتس ؤناري أفيديرالي ن تيذوكلا أزايريت ن تشيرضارت (فاف)، ذي تمليليث نس أسا لاربعا، أحبس ن تالغوغا ن تمغونت أمزواروت غف سبث ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش، ماني ينا ذڨ يشت ن واكوذ أتوج ن لغروز ن بلوزداد ذ أغلا إي تاسمهويث 2019-2020.
تيزي وزو- يناد ؤسلواي ن لغروز لقبايل، شريف ملال أسا سبث غف تامليلث أذشا لحد، أتجمل إسلواين ن قلي ن يقوسيسن ن تيڨزمي إمحترف، غف لجالت ؤمشيور غفي يمال ن تاسمهويث ن تشيرضارت 2019/2020، يلان تخس تيذوكلي تازايريت ن تشريضارت أتبي ذيس س ؤشاور أضريسان.
لزاير تامانغت- إوكذد ؤنمهال أماتو ن تيذوكلا ن لزاير، عبد الغني هادي، أس ن تلاثا بلي أقوسيس نس إتسلاك إميرا أتوڨ ن تخسارين ن تذبيلت أقبورت، غف تيارا ن وغتاس ن تيذوكلا أڨراغلانت ن تشيرضارت (الفيفا)، س ؤحرم ن تغلامت ن تامانغت سي لاستقدامات ذڨ واكوذ ن تسجيلاث ذي كراض ن واكوذن ئيد يوسين، وتا ذ لعقوبث إي ڨلان غف تيارا ن وحرام ؤخلص ن يزرفان ن إمهاجم نسن أقبور أكونڨولي، برينس إيبارا.
لزاير تامانغت- يسدر لغروز ن بلوزداد "أقوسيس أمقران"، أس ن لاربعا، أمولي ني أسمكثي ؤسبدي نس ويس 58 أدو ن ؤسيرم ؤسلواي نس شرف الدين عمارة، باش أذ يضمان أكمل نس س واهيل انادال يلها ذ ؤسنفار أذامسان يقرح.
لزاير تامانغت- سنقصن ذڨ ؤمضان ن ييسبتار ذ وجباذ، اهالين ن تيليزري نقصن.. إيا ؤكل جملن سي سبث ن ؤرزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، غف تاغامسا أنادالت أزايريت، يلان وفا ئيمان نس زاث ن واكروس ن تيذت، ئيبد زاث ن واد ؤوشن أفاريس سهان و يمڨراذ إي إيا إيثنضفرن.
لزاير تامانغت- وعذن إذوبا إناڨذوذن س ييسم ن وغليف لغروز ذ وادال، بلي أد هوعا ألغوغ ألومبي توفيق مخلوفي ذ يينادالن إييض إحصلن ذڨ وطاس ن تمورا ن برا، سڨ مي يزوزر ؤنفافاد بوقاشوش أڨراغلان (كوفيد-19).
لزاير تامانغت- تراجان إماساين ن تخامين وادال ذڨ جميع ؤشال أغلناو ن تمورت نغ أغتاس ؤعاوذ ورزام، وبينند أسوجذ نسن باش أذ سرسن أبروتوكول أذاوسان ن وحراز غف إنادالن ذي لحالث ماناك ذاي كملن إرموذن نسن يلان حبسن سي كثر ن كراض ن وايورن غف تيارا ن وغتاس ن لحجر أذاوسان سي سبث ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش، أمك ئيذ وكذن ييماساين أيا.
لزاير تامانغت- يناد ؤدكتور محمد بقاط بركاني، أمسلاض ن تسميلت تاغلناوت ؤقارع ذ وضفار ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، أسا تلاثا بلي توكسي ن تسمهويث أنادالت ن تاكورت ؤضار إيميرا ذي لزاير ذ اغتاس يلهان.
لزاير تامانغت- لان ييضبيرن أسياوان غف لجالت ؤسكمل ورموذ ن تاكورت ؤضار ذڨ مشوار نس أنڨارو ن ؤسوجذ، ذفير ما اثازنن غر وغليف ن ييلميزين (لغروز) ذ وادال باش أذ صادقن فلاس، واي غف لحساب ن ماتا ئيد هفسر اسا لاربعا تيذوكلا أزايريت ن تاكورت ؤضار
Banniere interieur Article