Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- ناند يڨنيرن ن تيزوريين يلان ذي لزاير تامانغت بلي أذ عاوذن أذ رزمن س ؤفسنان إموكان ن لعرض زاث ن كراض ن واويرن سي ملمي قنن فف سبث ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش.

نشر في إدلس

إيليزي- توفا تغلامت ؤقارع ن يفراخ ن ؤسقامو ن تاغذوين ذ تويلايت ن إيليزي ذي تيكلت تامزواروت أفرخ "أبو اليسر المطوق" ذي تمناضت ن الطاسيلي ذڨ ؤكاتار ن توفغا نس غر ؤقارع ذ وضفار ن يفروخن إمهاجرن، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا تلاثا سغر ؤسقامو أولائيث ن لغاباث.

نشر في إدلس

لزاير تامانغت- فرنن أسارو ؤنڨال إيزيرثن "أبو ليلى" ن ؤمسضرو أمين سيدي بومدين، باش أذي يشارك ذي تزريڨت ن تافاسكا ؤسارو أفريغ "مسكون" يتراجان أذ سودسن ذي بيروت (لبنان)، سي 10 غر 16 يونيو 2020، واي غف لحساب ن ماتا ئيد نان إيمسودسن ذڨ سميل نسن أليكترونان.

نشر في إدلس

 

- يتواسن ومضان ويس سن سي تاسغونت "انزياحات" أذلسانت سلان يلفاسد غير امك وغليف ن يذلس أفاغ ن يذلس أويزي أدو ن ؤسنتل لزاير تامانغتأسقسي ن تيواوداڨين"، ماني سرسن إيمشاركن ذيس ثافاث غف وبريذ ؤهيمن ن توسنانت يلان يڨور فلاس وال ؤمالو مڨال ن يذليسن يتواودڨن إقبورن.

نشر في إدلس

لزاير تامانغت- يزرا ؤكارام ن ؤعذب س ييفاسن ن واوادڨ أفرانسيس سڨ يسڨاسن أمزوورا ن لاستعمار غر تمديث ن لاستقلال أكذ تسرثيث ؤشرد ذ ؤسحقر ذڨ ييلماسن ؤعذب ن تراذسا، أزال ذ ؤسهمي سغر يناذين ذ يموسناون يلان رفذن تاماسايت ن تاريت ن ييڨرداس ن ييمجاهذن يلان طفن فلاسن س لاعدام، أما باش أذ فضحن تاسرثيث ن واوداڨ افرانسيس يلان يسورف إزرفان ن ومذان، ؤيلان ورعاذ بدن وقيمن ذڨ ييمان ذ لبذان ن ييزايرين.

نشر في إدلس

لزاير تامانغت- يوشد ؤنڨال عبد القادر حميدة أماهيل ؤنڨال ويس كراض أنفوست إحزنن ن ماريا مادالينا" يلان ثشور ذ امزروي ذ يماهالن ذيس، ماني يفثل ثينفوسين مشبوكن ئجمليهن ثقصيت  أمقرانت يلان تسڨوفل س ؤشهال ذ تاسورفا ذ يذلس.

نشر في إدلس

ليوبليانا- يلفد ؤنغماس أسلوفيني اريك ألينزيتش، أسارو نيغ أفثراو غف ؤمنوغ ذ ؤكافح ن وغرف أصحراوي، واي س لمبادرث ن تنڨراوث ن ؤناذي سلوفينيا غف تنزروفث ؤمالو، س تامعاونا ئيذ ن تسودوث أسلوفينيث "أغرف يتواتون ذڨ تنزروفث ؤمالو" يلان ثتماهال باش أسيلي أسوير ن لوعي إي تمسالت أصحراويث ذي ثمورث ن سلوفينيا ذ أوربا.

نشر في إدلس
الثلاثاء, 19 أيار 2020 19:34

أسكر ن تينمسال تيثرارين ن تيڨما

لزاير تامانغت- تناد تنغلافت ن يذلس مليكة بن دودة أسا لثنين ذي لزاير تامانغت، بلي سكرن و ألفن إي سن ن ييسنفارن إمقران قنن غر تمسالت ن ييڨمي.

نشر في إدلس

وهران- توشا تنغلافت ن ييذلس مليكة بن دودة أسا تلاثا أمور سڨ ييباسبورن ن يذلس إي ثغلامين تيسناجيانين أكذ شبه تسناجيانين إي سبيطارت أذاوسان "أمنزو ن ونبر 1954" ذ ؤلماس أسبيطار أذاوسان ذي وهران.

نشر في إدلس

لزاير تامانغت- يسمكثا ؤسقامو ؤنيڨ ن تيموزغا أسا لحد أنازور إرحلن إيدير يلان يموث إضلي ثاميدث، ويناد غف لحزن نس أمك يدوري يثري سڨ يثران ن شنا أزايري، يلان يزمر ؤيوشا إي شنا ن ثمازيغث أسوريف أڨراغلان.

نشر في إدلس
Banniere interieur Article