Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تانغلافت نيذلس نسنيا ئيذ ن ؤنماهال أمريكاني غف واهيل ؤسيحفظ ظ ؤرمم ن تيڨمي

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 20:16     تاڨايت : إدلس     غران-ت 151 ن تيكّال
تانغلافت نيذلس نسنيا ئيذ ن ؤنماهال أمريكاني غف واهيل ؤسيحفظ ظ ؤرمم ن تيڨمي

 

لزاير تامانغت- تسنيا تنغلافت ن يذلس ذ تيزوري مليكة بن دودة ذ ؤنماهال أماريكاني غر لزاير جون ديروشر أسا لخميس ذي لزاير تامانغت، غف واهيل ؤسيحفظ ذ ؤرمم ن تيڨمي اذلسان إي تمرنيث ؤعزز ن يسڨديرن ؤديوان أغلناو ؤسويير ن واڨل أذلسان يتواحرزن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن يذلس.

 

أذ يسهم واهيل أيا س ييموكان ن زيك ذي تيبازة ذ تيمڨاد (باتنة) يتواسرسن ئيذ ن لقايمث ن تيڨمي أڨراغلانت.

 

يتواسن واهيل أيا أتنفيذي بلي نتا ذ قيش سڨ ؤغاواس أبريذان، اكوذ نس سموس ن يسڨاسن:، باش أذ سرسن تاسمكتايت أيا يلان إسنيا فلاس ؤناباض أزايري ذ ؤناباض ن تيذوكلا يدوكلن ماريكان ذڨ 15 غشت 2019، يلان ذيس أمجمول ن يرموذن يسعان إيسوي ن وباي ن نهب ن واڨا أذلسان أزايري ذ وحراز ن تيڨمي أذلسان أزايري، أكذ تمرنيث ذي ؤثبادل ن توسنا ذ يذلس جار ن سنت ن تمورا أيا.

 

غف يذيس نس يناد ؤنماهال أمريكاني ذي ثمورث ن لزاير بلي أمثاوا أيا ذ نتا ذ أسوريف ذ امزوارو سڨ ييسرر ن يرموذن يثنن جار ن سن واناكن أيا يلان إسوي نس أذ أحراز ن تيڨمي.

 

 

تانغلافت نيذلس نسنيا ئيذ ن ؤنماهال أمريكاني غف واهيل ؤسيحفظ ظ ؤرمم ن تيڨمي
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 20:16     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 151 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article