Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سنيان غف سنت ن إمثاواين إي وفسار ن يذلس أمزرويان ذ ؤسرسي ن وزال  ن تاڨراولا ن ونبر غر لغروز

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 20:37     تاڨايت : إدلس     غران-ت 211 ن تيكّال
سنيان غف سنت ن إمثاواين إي وفسار ن يذلس أمزرويان ذ ؤسرسي ن وزال  ن تاڨراولا ن ونبر غر لغروز

لزاير تامانغت- ساوان أسا لخميس ذي لزاير تامانغت، أسنيي غف سن إمثاواين ن تويزا دار ن وغليف ن يمجاهذن ذ إيا ن وزرف ذ يغليفن ن يذلس ذ تازوري ذ لغروز ذ وادال، غف يسوي وفسار ن يذلس أمزرويان ذ ؤسرسي ن وازالن أمقرانن ن تاڨراولا ن ونبر غر لغروز ذ تقيارين.

سنيان غف سن ن يمثاواين أيا سغر ؤنغلاف ن يمجاهدن ذ إيا ن وزرف، الطيب زيتوني، ذ تنغلافت ن يذلس ذ تازوري، مليكة بن دودة ذ ؤنغلاف ن لغروز ذ وذال ماس علي خالدي، واي غف تيارا ن ؤمياڨر اغلناو أدو ؤسنتل " أوعيث ن رفاث شها ن تاڨراولا أغرفانت، تازالمولانت ذ دلالاث" يسودسيت وغليف ن يمجاهدن.

إسوين ؤمثاوا أيا يتواسنيان دار ن وغليف ن يمجاهدن ذ وغليف ن يذلس ذ "أسوض ن تبرات ؤمزروي أغلناو ذ ؤسرسي ن وازالن أنيجاين ذ يڨجدانن ن تاڨراولا ن ؤمنزو ن ونبر 1954، ذ وفسار ن يذلس أمزرويان ذڨ مڨراذ ن يلماسن ن تاغامسا إزرين ذ إسلين أكذ تيكنولوجيين إثرارين نيغ إماينوثين".

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 21:45
سنيان غف سنت ن إمثاواين إي وفسار ن يذلس أمزرويان ذ ؤسرسي ن وزال  ن تاڨراولا ن ونبر غر لغروز
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 20:37     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 211 ن تيكّال   بضو