Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

 تاسلغوت ذڨ واكوذ إقربن غف وسبدد ن واراز ن تاسكلا ذ توثلايث ن تمازيغث

  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 27 أيار 2020 20:20     تاڨايت : إدلس     غران-ت 1 ن تيكّال
 تاسلغوت ذڨ واكوذ إقربن غف وسبدد ن واراز ن تاسكلا ذ توثلايث ن تمازيغث

لزاير تامانغت- ئيلا اذ سلغون س لمناسبث ن ؤمولي ويس 25 ن ؤسبدد ن ؤسقامو اعلاين ن تمازيغت غف ومسال ن" واراز ن تسكلا ذ توثلايث ن تمازيغت" يلان إوافق فلاس ؤسلواي ن تڨذوذا ماس عبد المجيد تبون، غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ؤسقامو أسا لاربعا.

يسفرزد ؤغبالو أيا بلي أراز أيا ئيسوي نس ذ أسبغس ن ؤناذي ذ توزري يلان سعان أڨموض يلها أما باش أذ رنين وأذ سنڨمون توثلايث ن تمازيغت ذ ؤساهم ياش لأذ تسليين غر زاث اذ تسنعثن أذ تسقران، يخس لان ييماهيلن ايا ؤورين س تولايث ن تمازيغت نيغ توسوقلن غرس سي تولايين نيضن، يرني ينا يلي أذ سرسن سيا ذ أفلا  إيسكيرن ؤساضوف يسنعاثن تيوتيلين ن ؤثرشح غر واراز ايا ذ وامك أذ قيمن ييماهيلن سغر تسميلت ن تفروثذ يذريمن نس.

 تاسلغوت ذڨ واكوذ إقربن غف وسبدد ن واراز ن تاسكلا ذ توثلايث ن تمازيغث
  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 27 أيار 2020 20:20     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 1 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article