Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أفثراو سڨ ؤفارس أسلوفيني ذيس أمنوغ ن وغرف أصحراوي

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 أيار 2020 20:24     تاڨايت : إدلس     غران-ت 16 ن تيكّال
أفثراو سڨ ؤفارس أسلوفيني ذيس أمنوغ ن وغرف أصحراوي

ليوبليانا- يلفد ؤنغماس أسلوفيني اريك ألينزيتش، أسارو نيغ أفثراو غف ؤمنوغ ذ ؤكافح ن وغرف أصحراوي، واي س لمبادرث ن تنڨراوث ن ؤناذي سلوفينيا غف تنزروفث ؤمالو، س تامعاونا ئيذ ن تسودوث أسلوفينيث "أغرف يتواتون ذڨ تنزروفث ؤمالو" يلان ثتماهال باش أسيلي أسوير ن لوعي إي تمسالت أصحراويث ذي ثمورث ن سلوفينيا ذ أوربا.

يلفد ؤنغماس أسلوفيني اريك ألينزيتش، أسارو نيغ أفثراو غف ؤمنوغ ذ ؤكافح ن وغرف أصحراوي، واي س لمبادرث ن تنڨراوث ن ؤناذي سلوفينيا غف تنزروفث ؤمالو، س تامعاونا ئيذ ن تسودوث أسلوفينيث "أغرف يتواتون ذڨ تنزروفث ؤمالو" يلان ثتماهال باش أسيلي أسوير ن لوعي إي تمسالت أصحراويث ذي ثمورث ن سلوفينيا ذ أوروبا

تسفرزد تنڨا ن ييسالن أصحراويث (واص)، بلي أسارو نيغ أفثراو أيا أثرار (أماينوث) يلان لناسد ئيذ ن ؤسڨوفل س ؤمولي نيغ أسمكثي ويس 47 نتنكري ن ؤمنوغ تاڨراولا إمسلحت –يلان يويد سن ن ييسڨاسن ن ؤسوجذ- ذيس أطاس ن ييديونين ذ ييڨرداسن ن ييصحراوين غف وواداڨ ن تمورث ن صحرا ؤمالو، ذ ييسڨاسن ن ؤمنوغ ذ لحرب غر تمرنيت ن لحالث ن ييغرمان أصحروين، ماني يروح غرسن و يزريثن لمخرج أيا ئيذ ن سن ييموصورن أرني أوداليتش ذ كاتيا بيدوفيتش جار ن ييسڨاسن 2017 ذ 2018

أفثراو سڨ ؤفارس أسلوفيني ذيس أمنوغ ن وغرف أصحراوي
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 21 أيار 2020 20:24     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 16 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article