Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثاجميلت إي عبد القادر علولة: أوڨار ن 800 ن ثڕشيبين اي يتونفكن إي ومزڨون ن وهڕان

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 12 آذار/مارس 2020 11:47     تاڨايت : إدلس     غران-ت 444 ن تيكّال
ثاجميلت إي عبد القادر علولة: أوڨار ن 800 ن ثڕشيبين اي يتونفكن إي ومزڨون ن وهڕان

وهڕان – أوڨار ن 800 ن ثڕشيبين ثوذماوانين نومڕحوم عبد القادر علولة (1939-194) اي يتونفكن إي ومزڨون امناضان ن وهڕان إيلمند ن وسفوڨل, اس نوسيناس, نومولي ويس 26 ن ثڨلاوث ن ومسكار اكي نومزڨون.

« ثاكي ذ تاڨروما ثاخاثارث ايدڨ لانت ثنقيضين ثوذماوانين ن علولة, ذ تيذ اي يورا سوفوس ناغ سوداكتيلو, ذ ثيفثارين ن ثغمسا, ثيولافين ذ ييكلاسن ن ثاغشث ذ ثوڨنا », غاف واكن ايد ينا أونمهال ن ومزڨون امناضان ن وهڕان, مراد سنوشي.

يحضڕ وڨذوذ ذ امقران ذڨ ثفوڨلا ن ثجميلت ايد يلان ذڨ أومزڨون امناضان ن وهڕان س وحضاڕ ن راجة علولة, ثامطوث نومڕحوم يرنو ذ تاسلوايث ن ثسبديث ن علولة اي يحرزن ثيڕشيبين اكي.

إيماساين ن سناث اكي ن ثسودا ثيشريكين, ماس سنوشي ذ ماسا علولة, أومارن س ثسنثايث اكي ارا يرژمن ابريذ إي ييمزراون ذ ييمناذيين اكن اذ زرون خير ثاصكا ن علولة.

ثاجميلت إي عبد القادر علولة: أوڨار ن 800 ن ثڕشيبين اي يتونفكن إي ومزڨون ن وهڕان
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 12 آذار/مارس 2020 11:47     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 444 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article