Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

يموث محمد عرام ييون سڨ ڨار ييباباتن ن تزوري تيس 9 تازايريت

  يفّغ-د أس ن: الأحد, 01 آذار/مارس 2020 18:33     تاڨايت : إدلس     غران-ت 226 ن تيكّال
يموث محمد عرام ييون سڨ ڨار ييباباتن ن تزوري تيس 9 تازايريت

لزاير تامانغت- أمسونغ أميضرو ن ييسورا ن ؤسوليول/ محمد عرام ييون سڨ ييمزوورا ئيد يسزڨرن تازرارت ن ؤزواواڨ ن وونوغن ذڨ تغامسا، يموث أس ن ؤسيضياس (سيت) تامديت نتا ذڨ لعمر ييس 86 ن ييسڨاسن يڨ يوضن دقس أيا، إي أيد ناني إي تنڨا ن ييسالن ن لزاير يينسغوما ن تواشوبت ييس.

ذڨ  ييون سڨ ڨار تڨجدا ن تزوري تيس 9، إزرڨد محمد عارم ذڨ ؤسڨاس ن 1967 امازرار أمزوارو ن ؤزاواڨ ن وونوغن ذڨ ييسبتار ن وغميس ن يال إمالاس، اندا إي يبذا أماهيل ييس ذ أسمونغ س "Nâar, une sirène à Sidi Ferruch"ذ تحكايت ييس تامزواروت ئيد يهرڨ سڨ ووذم ن سوبرمان.

يويد أڨرداس سڨ ؤغرباز ن تزوريين ن لزاير تامانغت، إماهل محمد عرام ذڨ تيليزري تاناڨذوذت س ييسم ييس ذ امسكار ذ امسضرو ن وونوغن يتوليويلن، إي ذ مساكان إي تيكلت تامزواروت ذڨ تلماست ن ييسڨاسن ن 1960، سڨ توي لزاير أزاروڨ ييس.

أذ مضلن تافكا ن ؤمرحوم أس ن ؤساماس (لحد) ذفير ن ييمكلي ذڨ تمضلت ن بن عمر تاغيوانت ن تقوبت، اڨزدو ن لزاير، غف واكن ئيد نان يينسغوما ن تواشولت ييس.

يموث محمد عرام ييون سڨ ڨار ييباباتن ن تزوري تيس 9 تازايريت
  يفّغ-د أس ن: الأحد, 01 آذار/مارس 2020 18:33     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 226 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article