Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

امزڨون: يسفك أوغاواس ذ « اماڨلاي يرنو ذ امژريلاو » إي وسمسكل

  يفّغ-د أس ن: الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 14:04     تاڨايت : إدلس     غران-ت 1641 ن تيكّال
امزڨون: يسفك أوغاواس ذ « اماڨلاي يرنو ذ امژريلاو » إي وسمسكل

لژاير ثمناغث – ثناد ثنغلافث ن ييذلس, مليكة بن دودة, اس نوسيضياس (سبث) ذڨ لزاير ثمناغث, ذاكن اڨزوم ينس « يلهاد سوهيي ن ييون نوغاواس ذ اماڨلاي يرنو ذ امژريلاو » إي وسمسكل ذوسودس نومزڨون ازايري سوتكي ن واك إيمڨيين اي ثرزا ثغوالت اكي.

ذڨ واوال ينس إيلمند ن ييريري ن ثجميلت إي ييسڨبارن ن ثمزڨونت ن « جپياس » ايد يوين, سڨ ملمي كان, اراز ن « القاسيمي » نوهاناي اعڕاب اموياف, ثناد ثنغلافث ذاكن « اسضرو نوغاواس اكي أور د يتيلي ارا ارما تكانت أك ثژذارين اي ثرزا ثمسالت, يرنو اذ د ييلي وايا ذڨ ثيفراونت ذ لامان « .

إيلمند ن وايا, ثخبرد ذاكن اذ سودسن « ثيغيمييين ايدڨ ارا تكين ييناژورن ذ ييمدانن نومزڨون إيلمند ن ثيفين ن ‘لخصاصاث’ ذ ثيفراثين نسن », يرنو ثوكذد ذاكن ثيغيمييين اكي اذ د يلينت إيلمند ن ثوكسا ن ثبيروقراطيث ذ يير أسفرك ايد يڨلان س ردالا ذوسيمو ن ييسغناون ن ثيذت ذڨ أومزڨون.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 كانون2/يناير 2020 16:51
امزڨون: يسفك أوغاواس ذ « اماڨلاي يرنو ذ امژريلاو » إي وسمسكل
  يفّغ-د أس ن: الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 14:04     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 1641 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article