Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثيزي وزو : أوڨار ن 50 ثمكرضييين ثينغيوانين إ وومي دوين إيسڨولاف اكن سملن ثاغوري

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 23 يبرير 2018 16:11     تاڨايت : إدلس     غران-ت 354 ن تيكّال
ثيزي وزو : أوڨار ن 50 ثمكرضييين ثينغيوانين إ وومي دوين إيسڨولاف اكن سملن ثاغوري

ثيژي وژو – ثاويلايت ن ثيزي وزو ثلا اكي أغرود 51 ن تمكرضييين ثينغيوانين إي وومي يفكا وغليف ن يذلس إيسڨولاف, اكن اذ يسبغس اك ذ اذ يسمل ثاغوري ثاناڨذوذث, إيدينا, اس ن لثنيين ذڨ ثيزي وزو, ثنمهالت ثاديڨانت ن يذلس نبيلة ڨومزيان.

ثمسلايد إيلمند ن واس اڨراغلان ن وذليس اك ذ ييزرفان نومسكار, إيد سودسن ذڨ ثمكرضيث ثاڨجذانت ن تغوري ثاناڨذوذث, ثاماسايث اكي, ثسغرثد ذاكن ثزا ن تكرضييين ن تغيوانت نيضن لا سنت تڨنت إيسڨولاف.

رنوياس ثامكرضيث ثاڨجذانت ن تغوري ثاناڨذوذث يلان 6000 ن ييملثاغ, دقس ن تزقيوين ن تغوري أيدڨ لانت 6 موكننت اك ذ 2 لا تدونت اذ كفونت, ثيمكرضييين ن تمدينت امديا ن تين ن ثيزي وزو, ثيڨزيرث اك ذ ييليلثن إيلا يتدون اك ذ تين اث دوالة إيلا يتدون اذ ثكفو, إيد ثزيرڨ ماسا ڨومزيان.

ثيزي وزو : أوڨار ن 50 ثمكرضييين ثينغيوانين إ وومي دوين إيسڨولاف اكن سملن ثاغوري
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 23 يبرير 2018 16:11     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 354 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article