Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثافاسكا نوسارو امازيغ: « إيزمولن ن يڨڕاڕن » ذ اسارو يتشوڕن ذيزامولن ن تماڨيث

  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 26 فورار 2018 15:10     تاڨايت : إدلس     غران-ت 82 ن تيكّال
ثافاسكا نوسارو امازيغ: « إيزمولن ن يڨڕاڕن » ذ اسارو يتشوڕن ذيزامولن ن تماڨيث

ثيژي وژو – إيعداد, اس ن لثنيين, أوفثراو ن « إيزمولن ن يڨڕاڕن » ن يمسضرو أوسامة راي, ذڨ وخام ن يذلس ن تيزي وزو, ذڨ أوكاثار ن واس ويس سين ن تياكا ن ثزمورث ن وورغ ن ثفاسكا ثاذلسانت ثاغلناوث نوسارو امازيغ, يرنو يتشوڕ أوسارو اكي ذيزامولن ن تماڨيث ن تمناضث ن يڨڕاڕن (ثاغرذايث).

يبذاد أوسارو اكي س ثوڨنا ن ييون ن وورثي ن تزذايين, لاذغا إيمي ثازذايث ذ ازامول ن يغزر ن مژاب اكن اي ثلا ثزمورث ذازامول ن تمورث ن لقبايل. ثامدورث ثاذامسانت اك ن يمژابيين ثتزي غف ثزذايث.

 

ساكين, يسكانايد أوفثراو اكي ييون ن ورڨاز, يوساد غر وورثي ني ن تزذايين اكن اذ ييلي ذ نتا إي ذامنير ارا ديملن, إيومسهاناي, امذا اكي, امك اي تالين ثيزذايين ذ تمليلث ن تزذايث ذڨ أونژروف ذ وامك اي اس تابذادن اكن اذ د ثفك لغلا يلهان ن تيني.

ثافاسكا نوسارو امازيغ: « إيزمولن ن يڨڕاڕن » ذ اسارو يتشوڕن ذيزامولن ن تماڨيث
  يفّغ-د أس ن: لتنيين, 26 فورار 2018 15:10     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 82 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article