Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اسدرم ن تڨراوث ن يينجريمن اي يموزڨن ذڨ ثوكرضا ن يمسداين ذڨ لزاير

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 12:54     تاڨايت : إدلس     غران-ت 438 ن تيكّال

لژاير ثمناغث – سدرمن ييفرذيسن ن تمسثلا ثاغلناوث ن بابا حسن (اثارام ن تويلايت ن لزاير) ييوث ن تڨراوث ن يينجريمن ذڨس  5 ن يدانن يسعان ڨار 20 ذ 50 ن ييسڨاسن, يرنو موزڨن ذڨ ثوكرضا ن يمسداين ڨار لزاير ثمناغث ذ لبليدة, غف واكن ايدينا, اس ن لحد, ييون ن والغو ن تمسثلا.

ثامهلت اكي ثلا د ذفير ما يشثكا د ييون نوورداني (ذ اتركي) غف ثوكرضا ن تكڕوسث ينس ن صنف ن داسيا لوڨان مي يلا يتدو غر أوماهيل نس ذڨ لبليدا, غف واكن ايد ينا ولغو اكي.

ذفير ما ثلا د ثسسثانت ذ تالقايانت, أوفاند ييمسثولن ويذ اي يوكرن ثاكڕوسث اكي يرنو أوبژن تن.

يمدانن اكي بدن سداث وووكيل ن تڨذوذا ن تنفروث ن شراڨة يرنو يومڕ س وحباس نسن.

 

 

اسدرم ن تڨراوث ن يينجريمن اي يموزڨن ذڨ ثوكرضا ن يمسداين ذڨ لزاير
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 12:54     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 438 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article