Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسودس ن ؤمياڨر ذي لواير تامانغت غف "تسكلا تازايريت ذڨ لمنفى"

  يفّغ-د أس ن: الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 21:45     تاڨايت : إدلس     غران-ت 0 ن تيكّال
أسودس ن ؤمياڨر ذي لواير تامانغت غف "تسكلا تازايريت ذڨ لمنفى"

لزاير تامانغت- سرمذن إمسناون إكاديمين إزايرين أس ن سبث ذي لزاير تامانغت أمياڨر غف "تسكلا تازايريت ذي لمنفى" ماني ؤثلان غف ؤمشوار أسكلان ذ توذرت ن واس ذين إي مناو ن يمريرن يلان تيلين ذي ثمورا ن برا نيغ إيا يلان تارون س توثلايث أوردانيت" واي ذڨؤ كاتار ن واس ويس أغلناو ن ينيڨ.

يسدر تامليليت أيا يلان تسودسيت تنڨا ن تازايريت ن ؤشعشع أذلسان ذي لفيلا ن عبد اللطيف س لمناسبث ن ؤسدر ن واس أغلناو ن ينيڨ نيغ ن لهجرث، يلان يتاسد أمولي ويس 59 ن لمجازر ن 17 كتوبر 1961، يموس ن إسذوانن ذ يمسوقلن حرصن باش أد بينن أساغان إڨدرن ذڨ توطفا غف تمورثذ وغلان تايامات يلان سوفغنثيذ ذڨ يذليسن لهان.

ماني يوثلا غف يماهيلن ن ؤماراي ؤمزڨون كاتب ياسين يناد ؤماراي حميدة العياشي ذي تازوار ماني يمليل ذڨ أكوذ ن سبعينات س ومرير أيا أمقران يرني يناد بلي لوقث ذي نيلا يطف امكان ذ انمهال ن ؤمزڨون امناضان ن سيدي بلعباس.

يلا كاتب ياسين ذ امراي ن وذليس "نبي العصيان" -2011) يوثلاد ذيس غف وافريون ساڨاذن ذ سخصيث نس ام لمدازو ن 8 مايو 1945 ذ تموغلي ن وال ئيذ تاڨراولا ذ وسغان غر يمات ذ ؤمزروي ذ تمسالين نيضن.

أسودس ن ؤمياڨر ذي لواير تامانغت غف "تسكلا تازايريت ذڨ لمنفى"
  يفّغ-د أس ن: الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 21:45     تاڨايت : إدلس     غران-ت : 0 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article