Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لوڨانو (سويس) - ثينيري ثوثريمت ثڕوح ساسيهار ن ثفاسكا نوسارو اك ذ ييزرفان ن ومدان ن لوڨانو (سويس) سوسارو اوزلان "اغراب, لجرح ن ثنيري" إيد يدرن ثامدورت ثاموڨيت ن وغرف اونيري داو أوداڨ امڕوكو سڨ ووڨار ن 40 ن ييسڨاسن ايا.
لزاير تامانغت- سرمذن إمسناون إكاديمين إزايرين أس ن سبث ذي لزاير تامانغت أمياڨر غف "تسكلا تازايريت ذي لمنفى" ماني ؤثلان غف ؤمشوار أسكلان ذ توذرت ن واس ذين إي مناو ن يمريرن يلان تيلين ذي ثمورا ن برا نيغ إيا يلان تارون س توثلايث أوردانيت" واي ذڨؤ كاتار ن واس ويس أغلناو ن ينيڨ.
لژاير ثمناغث – ثيزغوا ن ثڨساروث يقيمن ؤر توامدنت ارا نغ تيذ يتواسقذاشن إي واين نيضن زمرنت اذ تنت إيد كسن إي ثغيوانين يرنو اذ تنت فكن إي وغليف ن ييذلس, غاف واكن ايد ينا وذليس نوسنفار نوساضوف ن تذريمت ن 2021 ايد يرسن دڨ ؤسمل ن إينترنت ن وغليف ن تذريمت.

تومضينت ذي لمزيا ن تيڨمي أذلسان أزايري

الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 20:39
لزاير تامانغت- أتج تماهيلت ؤسيمضن س ووذم ؤنصيب ذ ن تيذت أتحفظ تيڨمي أذلسان أزايري سڨ ؤودر ذ ؤسيسن ذ ؤسنعث نس ذ ؤسرسي نس غر ؤفوس ن ييموسناون ذ إناذين ذإيا يسهمن غف تمسالت أيا، ذ ؤسيحفظ غف تاسمكثا ن وغلان ذ ييمان نس، ماني نزرا ذڨ إسڨاسن إنڨورا أطاس ن يسنفارن ذي تلغوت أيا، غ واما تقيم تذرس مانقل غر تيعرمت ذ تشاريت ن تراث نغ.
لزاير تامانغت- توكذد تنغلافت ن يذلس ذ تيزوريين مليكة بن دودة أسا سبث، ماني توشا لمسودث تانڨاروث يلان ذيس إوصين إي تسميلث ن تيزوريين ذ ولزوز ن تيزوري بلي "أغليف نس يوجذ باش أذ إبد غف يذيس ن إنازورن باش أذ سدرن إسنفارن نسن ؤزيڨن ئيذ ن ضمان ؤكاتار أساضوفان إي وحراز نسن".

امييڨر دڨ لزاير ثمناغث غاف تصكا ن محمد ديب

الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 12:10
لژاير ثمناغث – يضرا د ييون ن ومييڨر اسكلان غف تصكا تاباغورت ن محمد ديب, اس نوسيضياس (سبت) دڨ لزاير تمناغت, ڨانت سين إيمسكارن, محمد ساري اك ذ أحمد بن زليخة, إيلمند نومولي ويس إيميضي ن تلاليث ن ييون ن أونڨال اخاثار ن تسكلا تازايريت تاميرانت.
لزاير تامانغت- يسفغد ؤسقامو ؤنيڨ ن تمازيغت، سن يذليسن إثرارن س توثلايث ن تمازيغث غف "توثلايث ذي تمناضت آث حوا ذي تويلايت ن شلف"، واي غف يسوي ؤسيحفظ غف تراث ن ييمي ن تمازيغت، غف لحساب ن ماتا إتفسر تسوذوت أيا أسا سبث ذڨ سميل نس ؤنصيب ن لانترنت.
تمنراست- تبيند تانغلافت ن يذلس ذ ثازوري مليكة بن دودة، أسا ربعا ذي تويلايت ن تمنغست أزال ؤماهيل غف ؤسنمر أذامسان إي تراث أذلسان إي وسدر ت ؤسنڨمو إي لفايدة ن لجيال ن ييمرا ذ إيا ئيد يوسين.
لزاير تامانغت- تبد تنغلافت ن يذلس مليكة بن دودة تامديث ن يضلي سبث ذي لزاير تامانغت غف تنكري ن تفسكا "ؤنكشوم اذلسان" يلان يقن تغولت ن ؤمزڨون ذ تيزوري ذ تموسيقث ذ رقص ذ تنفوست غر تمرنيت ن تيمليين ن تاكلسا.

يموث حمدي بناني, ثاقاشوشث نوژوان نومالوف

الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 18:28
لژاير ثمناغث – ثاقاشوشث نوژاوان نومالوف, اشناي امژاوان حمدي بناني يموث اس نويناس (لثنيين) نتا ذڨ لعمر ينس 77 ن يسڨاسن, إيد نان ييجوفاڕ ن تواشولت ينس.
Banniere interieur Article