Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- تسنيا تنغلافت ن يذلس ذ تيزوري مليكة بن دودة ذ ؤنماهال أماريكاني غر لزاير جون ديروشر أسا لخميس ذي لزاير تامانغت، غف واهيل ؤسيحفظ ذ ؤرمم ن تيڨمي اذلسان إي تمرنيث ؤعزز ن يسڨديرن ؤديوان أغلناو ؤسويير ن واڨل أذلسان يتواحرزن، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن يذلس.
وهران- ثناد تنغلافت ن يذلس ذ تيزوري مليكة بن دودة أسا تلاثا سي وهران غف تنكري ن تماهيلت ؤسعذل ن لجامع أمزرويان "الباشا" ذي سيدي الهواري أقبور، زاث ن ما ذيمير وكوذ ن لحجر يلان يذف ذڨ ؤكاتار ن يضبيرن ذ يسكيرن وحراز ؤليق ذ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش.
وهران- ثناد تنغلافت ن يذلس ذ تيزوري مليكة بن دودة أسا تلاثا سي وهران غف تنكري ن تماهيلت ؤسعذل ن لجامع أمزرويان "الباشا" ذي سيدي الهواري أقبور، زاث ن ما ذيمير وكوذ ن لحجر يلان يذف ذڨ ؤكاتار ن يضبيرن ذ يسكيرن وحراز ؤليق ذ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش.
لزاير تامانغت- ساوان أسا لخميس ذي لزاير تامانغت، أسنيي غف سن إمثاواين ن تويزا دار ن وغليف ن يمجاهذن ذ إيا ن وزرف ذ يغليفن ن يذلس ذ تازوري ذ لغروز ذ وادال، غف يسوي وفسار ن يذلس أمزرويان ذ ؤسرسي ن وازالن أمقرانن ن تاڨراولا ن ونبر غر لغروز ذ تقيارين.
لزاير تامانغت- ساوان أسا لخميس ذي لزاير تامانغت، أسنيي غف سن إمثاواين ن تويزا دار ن وغليف ن يمجاهذن ذ إيا ن وزرف ذ يغليفن ن يذلس ذ تازوري ذ لغروز ذ وادال، غف يسوي وفسار ن يذلس أمزرويان ذ ؤسرسي ن وازالن أمقرانن ن تاڨراولا ن ونبر غر لغروز ذ تقيارين.
لزاير تامانغت- تراجان أذ يفغ ؤنڨال أثرار "ثيسنت ن ؤك ن تواتويين" "les sel de tous les oublis"، ن ؤماراي ياسمينة خضرا ذي لقريبث ذي لزاير ذ وطاس ن تمورا ذ يواناكن إييض،واي غف لحساب ن ماتا ئيد يفسر ؤماراي أيا ذڨ ؤسبتر نس ن لفيس بوك.
روما- يموث أسا لثنين إملحن إ إيطالي يتواسنن إينوموريكوني ذي روما غف لعمر إعدا 91 ن ييسڨاسن، يجد أغلا نس زمام يشور ذ يوري تاموسيقت ن واطاس ن ييسورا سيسن "معركة الجزاءر – أمنوغ لزاير"، أمك ئيد يوسا ذڨ ييميدياتن ن تغامسا ن إيطاليا.
لزاير تامانغت- ناند يڨنيرن ن تيزوريين يلان ذي لزاير تامانغت بلي أذ عاوذن أذ رزمن س ؤفسنان إموكان ن لعرض زاث ن كراض ن واويرن سي ملمي قنن فف سبث ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش.
إيليزي- توفا تغلامت ؤقارع ن يفراخ ن ؤسقامو ن تاغذوين ذ تويلايت ن إيليزي ذي تيكلت تامزواروت أفرخ "أبو اليسر المطوق" ذي تمناضت ن الطاسيلي ذڨ ؤكاتار ن توفغا نس غر ؤقارع ذ وضفار ن يفروخن إمهاجرن، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا تلاثا سغر ؤسقامو أولائيث ن لغاباث.
لزاير تامانغت- فرنن أسارو ؤنڨال إيزيرثن "أبو ليلى" ن ؤمسضرو أمين سيدي بومدين، باش أذي يشارك ذي تزريڨت ن تافاسكا ؤسارو أفريغ "مسكون" يتراجان أذ سودسن ذي بيروت (لبنان)، سي 10 غر 16 يونيو 2020، واي غف لحساب ن ماتا ئيد نان إيمسودسن ذڨ سميل نسن أليكترونان.