Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- ئيلا اذ سلغون س لمناسبث ن ؤمولي ويس 25 ن ؤسبدد ن ؤسقامو اعلاين ن تمازيغت غف ومسال ن" واراز ن تسكلا ذ توثلايث ن تمازيغت" يلان إوافق فلاس ؤسلواي ن تڨذوذا ماس عبد المجيد تبون، غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو ن ؤسقامو أسا لاربعا.
لزاير تامانغت- يوشد ؤنڨال عبد القادر حميدة أماهيل ؤنڨال ويس كراض أنفوست إحزنن ن ماريا مادالينا" يلان ثشور ذ امزروي ذ يماهالن ذيس، ماني يفثل ثينفوسين مشبوكن ئجمليهن ثقصيت أمقرانت يلان تسڨوفل س ؤشهال ذ تاسورفا ذ يذلس.
ليوبليانا- يلفد ؤنغماس أسلوفيني اريك ألينزيتش، أسارو نيغ أفثراو غف ؤمنوغ ذ ؤكافح ن وغرف أصحراوي، واي س لمبادرث ن تنڨراوث ن ؤناذي سلوفينيا غف تنزروفث ؤمالو، س تامعاونا ئيذ ن تسودوث أسلوفينيث "أغرف يتواتون ذڨ تنزروفث ؤمالو" يلان ثتماهال باش أسيلي أسوير ن لوعي إي تمسالت أصحراويث ذي ثمورث ن سلوفينيا ذ أوربا.

أسكر ن تينمسال تيثرارين ن تيڨما

الثلاثاء, 19 أيار 2020 19:34
لزاير تامانغت- تناد تنغلافت ن يذلس مليكة بن دودة أسا لثنين ذي لزاير تامانغت، بلي سكرن و ألفن إي سن ن ييسنفارن إمقران قنن غر تمسالت ن ييڨمي.
وهران- توشا تنغلافت ن ييذلس مليكة بن دودة أسا تلاثا أمور سڨ ييباسبورن ن يذلس إي ثغلامين تيسناجيانين أكذ شبه تسناجيانين إي سبيطارت أذاوسان "أمنزو ن ونبر 1954" ذ ؤلماس أسبيطار أذاوسان ذي وهران.
لزاير تامانغت- يسمكثا ؤسقامو ؤنيڨ ن تيموزغا أسا لحد أنازور إرحلن إيدير يلان يموث إضلي ثاميدث، ويناد غف لحزن نس أمك يدوري يثري سڨ يثران ن شنا أزايري، يلان يزمر ؤيوشا إي شنا ن ثمازيغث أسوريف أڨراغلان.

يموث ؤشناي إيدير

الأحد, 03 أيار 2020 19:55
لزاير تامانغت- يموث ؤشناي ن شنا أزايري يتوثلان و يتغنان س تقبايليت، إيدير إيض ن سبث غر لحد ذڨ سبيطار ن باريس ذي لعمر نس 71 ن ييسڨاسن، زاث ن تيكلي ن تازوري ثزيرث إي وخذام ذ ؤسيلي ن لغنا ذ شنا ذ تموسيقيث أزايريت.
عنابة- أذ ئيشارك 56 ن ييسورا إمزيانن تواخذمن ذي ظروف ن تغيميث ذي ثيردا ذ تخامين، يلان يوسد س سبثن ييسكيرن سڨ وحراز ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19) ذي لمسابقث ن تافاسكا ن ؤسارو ن تخامث ذي لولايث ن عنابة، يلان ثبذو ذييسميلن ن الفيس بوك، واي غف لحساب ن ماتا يتواسنن أسا تلاثا سسغر ؤماساي ن تغولت ن تفسكا أيا،حكيم جبنون.
لزاير تامانغ- إشارد ؤسقامو ؤنيڨ إي تيموزغا، أس ن ؤسيضياس تامكارضيت نس تومضينت ذڨ ؤسمل نس أليكتورنان أكن أذ بانن ؤڨار ييذليسن نس.
لزاير تامانغت- أسلواي ن تڨذوذا عبد المجيد تبون إهنا أس ن ؤسيناس (تلاثا) أنڨال أزايري عبد الوهاب عيساوي، يوي أراز أڨراغلان ن ونڨال أعراب "بوكر 2020".
Banniere interieur Article