Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- سجلن 843 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 85.927 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 2.2 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 16 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- سجلن 932 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 85.084 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 2.3 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 17 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- أذ إلين إنوزار س واجاين ئيذ ن يعجاجن قوان، غف تويلايين تيلماسين ذ ؤسامر وغلان، واي سڨ وآس ن واسا لاربعا غر وآس ن لخميس، غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ غميس ؤزيڨ ن ؤديوان أغلناو ن ؤقارع وافلو.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- ورعاذ ثتكميل تنڨا ن يسالن ن لزاير (وأج)، يلات تسڨوفل آسا تلاثا أمولي ويس 59 ن ؤسبدي نس، تماهيلت ؤسثرر وبريذ ؤماهيل نس، ام ؤسرسي ن مناو ن يسنفارن ؤميزڨد ئيذ ؤمضرن أمقران غر ؤسمضن يلان زرنثن إميدياتن ؤماضال.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سجلن 593 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 84.152 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 2.2 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 16 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

لزاير تامانغت- يناد ؤديوان أغلناو ن ؤقارع وافلو بلي لكمياث ن ونزار ذي تسمهويت ن تجرس تأذ إلين قريب نيغ قل وسكير ذڨ ؤڨافا ن تمورث، ذڨ وكوذ ماني أذ يلي لمعدل ن تصديرين ن وزغال عذلنت غر زغلنت، ذڨ ؤڨافا ن تمورث ذ توريرين إنيجايين.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- إوكذد ؤنغلاف ن تذاوسا ذ يمزذاغ ذ ؤسڨم ن يسڨنافن، عبد الرحمن بن بوزيد آسا تلاثا ذي لزاير تامانغت بلي لزاير تير سوريف يلهان غر زاث ذي توكسي ذ ؤحارب ن ؤنفافاد ن السيدا، يرني إوكذد يلزم انكمل إسڨديرن أدو نتزغنت تاذاوسانتت ن ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش.

لزاير تامانغت- يغتس ؤناباض أنرني ذڨ ؤسرسي ن يسكيرن ن لحجر اموران ن تغيميث ذي ثيدار ئيد يذفن سڨ ؤساراڨ ن ثمنية ن تمديث غر لخمسة ن تنزايث سڨ آس ن لاربعا ئيد يوسن غف وسوير ن 34 ن تويلايين، ذڨ واكوذ ن 15 ن وسان، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين آسا لثنين ذڨ ولغو ن ييمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- يغتس ؤنغلاف أمزوارو، عبد العزيز جراد، أرفاذ ؤحبس ن لخذامي ؤمسني أڨنان أناڨذوذ إي يمسبريذن غف وسوير ن تزطوا ن ذاخل، سڨ آس ن لحد 06 جمبر ئيد يوسين، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين آسا لثنين ذڨ ولغو ن يمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في تادامسا

لزاير تامانغت- سجلن 978 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 83.199 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 2.2 ن لحالث سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 21 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا.

Banniere interieur Article