Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير تامانغت- سجلن 538 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 33693 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.2 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 11 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1293 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- يسرس ؤنغلاف أمزوارو، ماس عبد العزيز جراد، أناڨراو ؤسرسي ن وغتاس ورزام ن لجوامع أدو ن وحراص أمقران ؤحبر ن لبروتوكولات إذاوسانن يقنن غر وحراز سڨ ؤزوزر ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ئيد يوسين أسا سبث ذڨ ولغو ن ييمزلا ؤنغلاف أمزوارو.

نشر في لزّاير
السبت, 08 آب/أغسطس 2020 20:37

أعقاذ ؤسقامو ن ينغلافن أس ن لحد

لزاير تامانغت- أذ يسلوي ماس عبد المجيد تبون، أسلواي ن تاڨذوذا أغلا أنيجي ن يغالن إمسلحن، انغلاف ن تراذسا تاغلناوت، اذشا لحد تامليليث ؤسقامو ن ينغلافن س تقننيث ؤثواصل سي بلعيذ، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين أسا سبث ذڨ ؤلغو ن تسلويث ن تاڨذوذا.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سجلن 571 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 32626 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.3 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 12 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1273 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- يشرف ؤيور أزڨاغ أزايري، أسا لخميس، غف تماهيلت ن وازان ن 200 لطنان ن تالالين غر لبنان، اذ تيلي ئيذس تيغلامين ن ؤيور ذيس لمسعفين ذ إموسناون ذڨ ؤسويير ن تيووغا باش أذ عاونن أواناك أيا أوماث، ذ أذ يسورف أنزيون ذ تواغيت أيا ؤدرضق يلان يضران إيضلي تلاثا ذڨ ؤسافاڨ ن بيروت،ماني يجد س ؤغلا نس أطاس ن تمتانين ذ يمجراح.

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سجلن 551 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 32055 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.2 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 13 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1261 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- يسغرت وغليف ن تغاوسيوين ن برا، أسا لاربعا بلي ؤغينت نيغ جرحن سن يغرمان إزايرين (02) س لجروح ذيمزيانن، غف تيارا ؤدرضق يضرتن إيضلي تلاثا ذڨ ؤسافاڨ ن بيروت (لبنان)، ثوكذد بلي "غر يمير حد لايبلغانغد بلي يلا أكذ ؤغاريم أزايري ييشت ذي سبيطارات ن بيروت".

نشر في لزّاير

لزاير تامانغت- سجلن 507 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 32504 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.2 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1248 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- سجلن 507 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 31972 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.2 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1239 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

لزاير تامانغت- سجلن 515 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 31465 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.2 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1231 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

Banniere interieur Article