Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فورار: سكلسن 571 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ 436 ن لحالاث ن شفا ذ 12 ن تمتانين ذي لزاير

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 20:17     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 38 ن تيكّال
فورار: سكلسن 571 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ 436 ن لحالاث ن شفا ذ 12 ن تمتانين ذي لزاير

لزاير تامانغت- سجلن 571 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذ يلي ومضان أمجمول غر 32626 ن لحالاث يتواوكذن، ماتا يعني 1.3 لحالث  سي كل ن 100 الف ن يوذان، ماني رنين سجلن 12 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذ يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 1273 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

يناد ؤموثلاي ؤنصيب ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أسا تلاثا ذڨ ثمليليث ن تغامسا يتواخصن غف تمسالت  ؤسكفل ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، بلي لحالاث يلان شفانت ؤلينت غر23238، ويرني يسضفرد يناد بلي436 سي لحالاث أيا شفانت ذڨ 24 ن سوايع إعدان ذ 65 غف ماية سڨ ؤمجمول أغلناو ن يموضان يموثن قنن غر تويلايين.

وغف ؤنڨارو يسمكثاد ؤبروفيسور جمال فورار يقار غف تيارا ن العيذ أمقران أنثجنب أمجمل ن يوذان و أنحرز ئيمان نغ ذ تواشولين سڨ واضان أيا.

فورار: سكلسن 571 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ 436 ن لحالاث ن شفا ذ 12 ن تمتانين ذي لزاير
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 20:17     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 38 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article