Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فورار: سكلسن 336 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ  223 ن لحالاث ن شفا ذ 7 ن تمتانين ذي لزاير

  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 21:45     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 1 ن تيكّال
فورار: سكلسن 336 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ  223 ن لحالاث ن شفا ذ 7 ن تمتانين ذي لزاير

لزاير تامانغت- سجلن 336 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذي يلي ومضان أمجمول غر 13907 ن لحالاث يتواوكذن، ماني رنين سجلن 7 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذي يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 912 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا تلاثا ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

يناد ؤموثلاي ؤنصيب ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أسا تلاثا ذڨ ثمليليث ن تغامسا يتواخصن غف تمسالت  ؤسكفل ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، بلي لحالاث يلان شفانت ؤلينت غر9897، ويرني يسضفرد يناد بلي 223 سي لحالاث أيا شفانت ذڨ 24 ن سوايع إعدان ذ 65 غف ماية سڨ ؤمجمول أغلناو ن يموضان يموثن قنن غر تويلايين.

وغف ؤنڨارو يسمكثاد ؤبروفيسور جمال فورار يقار غف تيارا ن وايور أكريم ن رمدان أنثجنب أمجمل ن يوذان و أنحرز ئيمان نغ ذ تواشولين سڨ واضان أيا.

فورار: سكلسن 336 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ  223 ن لحالاث ن شفا ذ 7 ن تمتانين ذي لزاير
  يفّغ-د أس ن: الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 21:45     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 1 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article