Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فورار: سكلسن 119 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ  146 ن لحالاث ن شفا ذ 8 ن تمتانين ذي لزاير

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 19:16     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 0 ن تيكّال
فورار: سكلسن 119 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ  146 ن لحالاث ن شفا ذ 8 ن تمتانين ذي لزاير

 

لزاير تامانغت- سجلن 119 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن س ؤنفافاد بوقاشوش ذي لزاير، أما أذي يلي ومضان أمجمول غر 9513 ن لحالاث يتواوكذن، ماني رنين سجلن 8 ن تمتانين ذڨ 24 ن سوايع إنڨورا، أما أذي يلي يوض ومضان أمجمول ن تمتانين غر 661 ن لحالاث، واي غف لحساب ن ماتا ئيد ينا أسا لثنين ؤموثلاي ؤنصيب س ييسم ن تسميلت ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أدوكتور جمال فورار.

 

يناد ؤموثلاي ؤنصيب ن وضفار ن ؤنفافاد بوقاشوش أسا تلاثا ذڨ ثمليليث ن تغامسا يتواخصن غف تمسالت غف ؤسكفل ن تمسالت ن ؤنفافاد بوقاشوش كوفيد-19، بلي لحالاث يلان شفانت ؤلينت غر 5894، ويرني يسضفرد يناد بلي 146 سي لحالاث أيا شفانت ذڨ 24 ن سوايع إعدان ذ 65 غف ماية سڨ ؤمجمول أغلناو ن يموضان إراحن و شفان قنن غر تويلايين ن لزاير تامانغت ذ تويلايت ن الواد بليدة، سوق أهراس، سطيف ذ باتنة.

 

 

فورار: سكلسن 119 ن لحالاث تيثرارين يتواوكذن ذ  146 ن لحالاث ن شفا ذ 8 ن تمتانين ذي لزاير
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 19:16     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 0 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article