Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بن بوزيد: ؤلاش ن توكسا ن ؤكمان ما ؤر ثتقدش لحالث أذاوسانت.

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 11 أيار 2020 19:28     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 156 ن تيكّال
بن بوزيد: ؤلاش ن توكسا ن ؤكمان ما ؤر ثتقدش لحالث أذاوسانت.

المدية- إوكذدؤنغلاف ن تذاوسا ذ ييمزداغ ذ ؤسڨم ن سبيطاراث، عبد الرحمن بوزيد، أسا لثنين سي لمدية بلي "ؤلاش نيغ ؤر نزمرش أنرفذ لحجر أذاوسان، غير زاث ن ما ثتحسن لحالث أذاوسانت ذي ثمورث نغ".

يسفرزد ماس بن بوزيد ذڨ ؤساراڨ إي تنڨا ن ييسالن ن لزاير غف تيارا ن تيزري نس إيثوين غر سبيطار محمد بوضياف ذي لمدية، ماني ئيبد ويزرا  ستيط نس ظروف ن ؤثكفل غف ييموضان س واضون ن ؤنفافاد بوقاشوش (كوفيد-19)، ماني إيبدن إكاثارن إسناجيانن سي سن وايورن بلي "ماني أنسكلس أوليث ذڨ ومضان ن لحالاث يتواوكذن أثرارين غر وسوير ؤغر نسقلاقش، وماني أنقرب غر وسوير ن صفر ن تمتانين، ذين نزمر أنيني وأنوثلا  غف تمسالت ن ورفاذ ن لحجر أذاوسان.

أمك يرني يسمكثاد ؤنغلاف، بلي أسكير أيا إيتولا غر ؤناباض وحذس، ذ ورفاذ نلحجر أذاوسان نيغ أسرسي  ؤكمل ن ؤناڨراو أيا ن ييمير، يقن غر ؤسكفل ذ ؤسنڨمو ن تمسالت أذاوسانت، ويوكذد بلي إرغمانن سعان تيموغلي و ال غف لوعارث ن واضان أيا و يخضا ذ ييرار"، غف وماما إلاق أنحبر إسكيرن ذ ييضبيرن ن وحراز ن ييمان نغ سڨ ؤنافافد بوقاشوش، واي ذي لمصلحث نغ ذ لمصلحث ن يوذان ؤكل جملن.

بن بوزيد: ؤلاش ن توكسا ن ؤكمان ما ؤر ثتقدش لحالث أذاوسانت.
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 11 أيار 2020 19:28     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 156 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article