Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أسنفلي ن ييسناسن ن توسناكت إي وسمال ن تيغيست تاڨمدانت

  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 17:45     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 190 ن تيكّال
أسنفلي ن ييسناسن ن توسناكت إي وسمال ن تيغيست تاڨمدانت

أدرار- إيمتكين ذڨ ييون ن ؤميڨر غف "توسناكين أكذ تسناتويلين"، ئيد يضران أس ن ؤسيناس (تلاثا) ذڨ ادرار، غراند إي ؤسنفل ن ييسناسن ن توسناكت إي وسمال ن تيغيست تاڨمدانت أكذ ؤسماهل ييس ذڨ ييشقيريون يمڨراذن ن تنفليت.

ويد ئيد يمسلاين، إسداوانن أكذ يينڨماين، بذرند ذڨ ييضريسن نسن ئيد غران، تيمودمين رن ؤسناس ن توسناكت أكذ ؤباغور ن ؤسماهل نسنت ذڨ تغولا ن ؤسنفيل.

أبروفيسور عبد الرحمن بوسف (تاداويت ن سيدي بلعباس) إفسرد ييوث ن تمودمت ن ؤسناس ن توسناكت، ذ اڨموض ن ييون ن ؤماهيل ؤشريك، يرزان أسلاض ن ييسفكان، ؤڨليفن أكذ ؤمودمين س كراض ن تسكتيوين إي يسيسهلن أڨزاي إي يينلماذن.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 18:15
أسنفلي ن ييسناسن ن توسناكت إي وسمال ن تيغيست تاڨمدانت
  يفّغ-د أس ن: الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 17:45     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 190 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article