Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اواناك أذ يسجهذ ن ؤمنوغ مڨال ؤفوراي ذ ؤبذاد إي ييموضينن

  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 18:48     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت 0 ن تيكّال
اواناك أذ يسجهذ ن ؤمنوغ مڨال ؤفوراي ذ ؤبذاد إي ييموضينن

لزاير تامانغت- إوكذد وغليف ن تذاوسا أس ن ؤساماس (لحد)، داكن اواناك أذ يسجهذ ؤسيسن نس ن ؤمنوغ مڨال ؤفوراي ذ ؤسلهو ن ؤبذاد إي يموضينن إييحوزان واضان أيا، لادغا ذڨ واين يرزان أذاوي ذ وجاذ ن ييسافارن.

"اوناك أذ يسحبيبر غف ؤسجهذ ن ووسيسن ن ؤمنوغ مڨال ؤفوراي ذ ؤسلهو ن ؤبذاد إي ييموضينن ذڨ واك تيمناضين ن وكال أغلناو، لادغا ذڨ واين يرزان احزب، اذاوي، أسيلغ"، ذ ؤجاذ ن ييسافارن يرنو اذ ييلي وايا س ؤسناس ن واهيل ن ؤسلواي ن تڨذوذا، غف واكن أيد ينا وغليف ذڨ ييون ن وغلو أد يفغن أس ن ؤساماس (لحد).

"نيڨ تمصولين تيذاوسانين يموزڨن ذڨ ؤمنوغ مڨال ؤفراي أي يتواصكن ذڨ تباثنت، سيدي بلعباس، سطيف، نعامة، تيزي وزو، بشار ، ورڨلة ذ واد سوف، ما زال تكميلن ووسيسن إي ؤفاكي ن واماسن إمڨلفوراين ن لغواط، ادرار، تيهرت، بجايت ذ لمدية".

أغليف أذ يلهو "وتر لعضيل" س "ؤسكمم ن وغتاس ن ؤسلواي ن تڨذوذا يقنن غر تمصكيوت ن واماس أمڨلفوراي ذڨ تويلايت م جلفة، ذ وين أرا ذ ييلين س ؤقادر ن تنڨا يتواضفران ذڨ وانشت أيا".

 ذڨ واين يرزان إسنفارن إوكذد وغليف داكن توكشي نسن سغور ييمسوجي ذ ؤسقدش نسن يقنن غر تانايت ن ييمازاين إمي ذ نيتني أي يسنن أذ ڨن أمكني ڨار تمليليت ن ؤساراف ذ ؤڨمي أذامسان يرنو يناد داكن "تافاتورت ن ييسافارن إمڨلوراين توض غر 60.5 ن ييمليارن م ييدينارن ذڨ 2018 يرنو تڨنسس 64 غف ماية سڨ ييسافارن أي تسنز تانسفارت تالماست ن ييسڨنافن، يرنو س وايا يرنا ؤكتامور أيا س سنات ن تيكال غف لحساب ن ؤسڨاس 2015.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 18:09
اواناك أذ يسجهذ ن ؤمنوغ مڨال ؤفوراي ذ ؤبذاد إي ييموضينن
  يفّغ-د أس ن: الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 18:48     تاڨايت : تاداوسا - توسنا - تاسناتويلت     غران-ت : 0 ن تيكّال   بضو
Banniere interieur Article