Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ثينڨزارين ن 17 توبڕ: ثيڕشيبين ن ثمسولثا ثافڕانسيث « مازاليثنت ذ توفيرين »

  يفّغ-د أس ن: الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 11:36     تاڨايت : لزّاير     غران-ت 0 ن تيكّال
ثينڨزارين ن 17 توبڕ: ثيڕشيبين ن ثمسولثا ثافڕانسيث « مازاليثنت ذ توفيرين »

لژاير ثمناغث – ثيڕشيبين ن ثمسولتا ثافڕانسيث يقنن غار ومحاق ن يينمسكانن إيزايريين, اس ن 17 توبڕ 1961 ذڨ پاريس, « ار اساكي ورعاذ أور ثنترين غار ثڕشيبين ثيغلناوين ثيفڕانسييين » اكن اذ ثنت سقذشن مدن, غاف واكن ايدثنا, اس ن وكراس (لاڕبعا) ذڨ لزاير ثمناغث, ثبوڨاطوث فاطمة الژهراء بن براهم.

إيلمند نونعروض نس ذ ثينبڨيث غار « ونماڨر ن ثكاثوث » نويالاس ن المجاهد, ماسا بن براهم ثناد ذاكن ثيڕشيبين ن ثمسولتا ثافڕانسيث يقنن غار ثنڨزارين ن 17 توبڕ 1961 « ورعاذ أور ثنترين ارا غار ثڕشيبين » اكن اذ ثنت يسقدش وڨذوذ, يرنو ثناد ذاكن ثاكريضث ثامسولثانت ثافڕانسيث إيد يلان ذڨ واس ني ن 17 توبڕ مڨال يينمسكانن « إيمژرالويين » إيزايريين ذ « ثاجريمت ن ومڨارو ».

« ثيڕشيبين ثيفڕانسييين, لاذغا ثيذ ن ثمسولثا, مازاليثنت ذ ثوفيرين », غاف واكن ايد ثنا ثبوڨاطوث اكي ذڨ ومياڨر اكي ايد يلان إي وسفوڨل نومولي ويس 58 ن ثذيانت اكي ن ومڨارو ن لزاير.

ثاكرواث بن براهم ثبذرد ذاكن لانت اطاس ن ثفثارين اي يزمرن اذ نفعنت إيمناذيين, إينمزروين, إينغماسن ذ ويياض اي لا يتناذين غاف ثمسالت اكي, يرنو ثبذرد ڨاراسنت ثيسغرا نونبداد اقبور ن ثمسولثا ن پاريس, موريس بابون ذڨ أوساراض ن 1998, اي يتواشاڕعن غاف ثماسيث ينس ذڨ ثنڨزارين اكي, ذ « ثكافوسث » ينس ثوسريذث ذڨ واين اي يقلن يتواحسب ذ « تاجريمت نوواناك ».

ثينڨزارين ن 17 توبڕ: ثيڕشيبين ن ثمسولثا ثافڕانسيث « مازاليثنت ذ توفيرين »
  يفّغ-د أس ن: الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 11:36     تاڨايت : لزّاير     غران-ت : 0 ن تيكّال   بضو